Från enkelt till komplicerat

21 feb 2013
Dela artikeln
Vilka åtgärder är ersättningsberättigande när patienten saknar ett par tänder och en femledsbro planeras, vid dysfunktionell ocklusion eller vid samtidig operation av implantat i en- och tretandslucka? Bland annat detta tas upp i andra delen i serien med exempel från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, flertalet från TLV:s handbok.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch