När det strular under behandling

14 mar 2013
Dela artikeln
Det händer att komplikationer inträffar vid en behandling – hur hanterar man dessa enligt reglerna för tandvårdsstödet? Detta är ämnet för del 3 i serien som bygger på exempel ur Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, (TLV) handbok.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch