Så extraherar du tänder på Waranpatienter

29 dec 2011
Dela artikeln
Det går bra att extrahera tänder på patienter som behandlas med blodförtunnande medel – under vissa omständigheter.

Antikoagulationsmedlet Waran används vid akut blodpropp och för att förebygga blodpropp. Det används vid akut ventrombos och lungemboli och även vid förvärvade hjärtsjukdomar med särskild embolirisk, till exempel kroniskt förmaksflimmer. Waran används även av patienter med klaff- och kärlproteser.

På grund av risken för emboliska komplikationer undviker man i dag helst att sätta ut Waran vid kirurgiska ingrepp i munnen.

Innan du exempelvis extraherar tänder hos Waranpatienter, behöver du ett INR-värde från det senaste dygnet. Känsligheten för antikoagulationsmedlet varierar. Värdet anges i INR (international normalized ratio).

Värdet bör vara under tre. Är värdet högre ska du kontakta patientens läkare, rekommenderar Lars Eriksson, käkkirurg och professor emeritus vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Var skonsam

I brist på evidens rekommenderar han följande rutiner, som har visat sig fungera bra.

Använd gärna lokal anestesi med adrenalin. Det underlättar ”insynen” i operationsområdet och verkar inte öka blödningstendensen efter behandlingen. Använd en skonsam extraktionsteknik. Separera till exempel tanden om det behövs. Jämna även till vassa benkanter.

Ta bort granulationsvävnad. Eftersom den är kärlrik kan den öka risken för efterblödning även flera dagar efter ingreppet.

Täck extraktionsalveolen med en mukoperiostlambå. Vid behov gör en periostgenomskärning i lambån för att kunna sträcka slemhinnan över alveolen.

Som en extra säkerhetsåtgärd mot postoperativ blödning kan du applicera en kompress indränkt i Cyklokapronlösning under mukoperiostlambån i fem minuter innan den sluts. Suturera slemhinnan tätt över alveolen. Låt patienten vara kvar på kliniken efter operationen och bita på en kompress indränkt i Cyklokapronlösning i en timme, rekommenderar Lars Eriksson.

Undvik vissa läkemedel

Tänk också på att Waran interagerar med ett antal läkemedel som används inom tandvården. Salicylsyraderivat och NSAID ska undvikas, liksom Flagyl (metronidazol) vid infektionsbehandling och Flukonazol vid svampbehandling.

Förutom vanlig postoperativ information bör patienten få veta att blåmärken är vanliga efter extraktion vid Waranbehandling.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch