”AH Plus är ett säkert material”

Debatt 13 jun 2022
Dela artikeln

Som representant för svenska endodontispecialister är mina reflektioner kring Bengt Nordströms debattinlägg följande:

  • Material och kemtekniska produkter som används på människor, särskilt då produkterna avses placeras permanent i kroppen, måste genomgå grundläggande test som visar att de inte utgör någon risk för patienten, det vill säga är oskadliga. Produktens innehållsförteckning är därmed inte det som bör leda oss; som Bengt Nordströms Svenska Endodontiska Sällskap själv brukar framhålla är många dentala material i sig toxiska.
  • Prövning av materialets effekter, såväl de önskade som de oönskade, görs genom vetenskapliga studier. Relevanta studier i detta sammanhang kan delas in i fyra faser: generell toxicitet, lokal vävnadsirritation, preklinisk testning och klinisk utvärdering1. Utvärderingar av endodontiska sealers återfinns vanligen inom de två första faserna, och ett antal studier undersöker biokompabilitet, oftast med avseende på cytotoxi­citet. Den epoxy-resinbaserade sea­lern AH Plus uppvisar i dessa studier låg toxi­citet vid normal användning samt inget läckage av formaldehyd. Den sammantagna slutsatsen är att AH Plus är ett säkert material att använda utifrån bästa tillgängliga evidens. I det fåtal studier som jämfört med N2 framgår tydligt att motsvarande betryggande resultat saknas för detta material.

Maria Pigg, Ordförande, Svenska endodontiföreningen, Docent och specialisttandläkare i endodonti

Fakta

För den som vill fördjupa sig i hur biokompatibilitet för endodontiska material kan utvärderas rekommenderas följande läsning: Hosseinpour S, Gaudin A, Peters OA. A critical analysis of research methods and experimental models to study biocompatibility of endodontic materials. Int Endod J 2022.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch