Äldre med fler tänder har inte fler tandsjukdomar
Dagens äldre har fler egna tänder kvar i munnen än den tidigare generationen, i snitt 21,6 jämfört med 16,3. Foto: Colourbox

Äldre med fler tänder har inte fler tandsjukdomar

Forskning 8 okt 2019
Dela artikeln
Hypotesen om att dagens äldre, med fler egna tänder, också har fler tandsjukdomar stämmer inte, visar en studie från Australien.

Det finns en hypotes som säger att i takt med att äldre människor får behålla allt fler av sina egna tänder får de också mer tandsjukdomar. Hypotesen har dock aldrig testats i någon studie som jämfört tandhälsan mellan olika generationer. Därför ville forskare i Australien göra just detta.

Forskarna använde sig av två studier som båda hade ett stratifierat slumpmässigt urval av människor, 60 år eller äldre, från de två städerna Adelaide och Mount Gambier i Australien. Studierna var genomförda med 22 års mellanrum. De utvalda deltagarna i båda studierna genomgick en liknande dental undersökning från vilken data om tandhälsan kunde hämtas.

Fler egna tänder

Förutom att de båda studierna hade använt samma urvalssätt av människor ifrån samma städer deltog också vissa av forskarna i båda studierna. Den första studien omfattade närmare 1 000 individer medan den andra var ungefär hälften så stor.

Jämförelsen mellan individerna i de båda studierna visade att den nuvarande generationen äldre, i snitt, hade signifikant fler egna tänder kvar i munnen: 21,6 jämfört med 16,3. De hade också fler ställen med gingival recession. När det gäller rotkaries hade dagens generation äldre dock både signifikant lägre prevalens och svårighetsgrad jämfört med den tidigare generationen.

Det är alltså något som talar emot hypotesen att dagens äldre skulle ha en sämre tandhälsa på grund av att de har fler egna tänder kvar. I stället har de lyckats åldras med en bättre tandhälsa än generationen före dem, även om rotkaries fortfarande är ett problem, påpekar forskarna.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch