Antibiotika minskar i tandvården
Antalet uthämtade antibiotikarecept förskrivet av tandläkare per 1 000 invånare har minskat med ungefär 31 procent mellan åren 2009 och 2017. Foto: Colourbox

Antibiotika minskar i tandvården

Ny rapport 10 apr 2019
Dela artikeln
Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer och rekommendationer att dra ned på antibiotikaanvändningen för att minska riskerna för utveckling av antibiotikaresistens har haft stor betydelse, enligt Peter Lundholm, Socialstyrelsens sakkunnig för rapporten.

Han tror också att det finns potential att minska förskrivningen ytterligare.

Lägst i Västerbotten och Gävleborg
Det finns stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivningen inom tandvården, visar rapporten. (Se grafiken nedan.)

Antalet personer per 1 000 tandvårdspatienter som fått antibiotika förskrivet av en tandläkare 2017 var lägst i Västerbotten och Gävleborg och högst i Stockholm, Västmanland och Skåne.

I Gävleborg, Norrbotten, Gotland och Blekinge har andelen tandvårdspatienter som får antibiotika minskat mest mellan från 2009 till 2017. Minskningen är på drygt 40 procent, enligt Frida Lundgren, statistiker på Socialstyrelsen, som har utarbetat rapporten.

Privattandvården minskar minst
Förutom regionala skillnader, är det också stora skillnader i förskrivningen av antibiotika mellan folktandvården och privattandvården.

Inom folktandvården har andelen patienter som får en antibiotikaförskrivning minskat med 44 procent mellan 2009 och 2017.

Inom privattandvården är minskningen bara tio procent under samma period.

Rapporten visar inte varför skillnaden är så stor. Det kan bero på att nya riktlinjer och rekommendationer tillämpas olika, men också på att patienterna har olika behov.

Särskilt stor är skillnaden i samband med kirurgiska ingrepp. Antibiotikaförskrivningen är då mycket större bland tandläkare inom privattandvården, framför allt vid implantatoperationer.

Tandläkare medverkar
Externa experter som har deltagit i arbetet med rapporten är tandläkarna Bodil Lund, professor i käkkirurgi vid Universitetet i Bergen, Norge, Margareta Hultin, universitetslektor vid Karolinska institutet och Andreas Cederlund, klinikchef på Eastmaninstitutet.

Rapporten Antibiotikaförskrivning inom tandvården publicerades i dag på Socialstyrelsens webbplats.

Läs mer i Tandläkartidningens tema om antibiotika som började i nummer 4 2019 och fortsätter i nummer 5 (ute runt 10 maj) och 6 (ute runt 7 juni).
Janet Suslick

Fakta

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Nordiskt tema: Antibiotika"

Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, i dag och i morgon

Vetenskap Antibiotikaresistensen ökar kraftigt, och i dag pågår ett internationellt samarbete för att motverka detta. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att denna kan reduceras ytterligare.
9 apr 2019
11

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Vetenskap Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.
9 apr 2019

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Antibiotika Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.
9 apr 2019
Plusmaterial
21

Använde antibiotika fel

Etik En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
16 apr 2019
Plusmaterial
9

Han ser hot – och möjligheter

Porträtt Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.
23 apr 2019
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch