Barn med Downs syndrom har lägre förekomst av karies
I studien jämfördes 65 barn med Downs syndrom med 64 barn utan. 11 procent av barnen med Downs syndrom hade karies jämfört med 61 procent av barnen utan. Foto: Colourbox

Barn med Downs syndrom har lägre förekomst av karies

Forskning 10 sep 2020
Dela artikeln
Barn med Downs syndrom verkar ha ett skydd mot karies, visar en kombinerad klinisk studie, systematisk översikt och metaanalys.

I en kombinerad klinisk studie, systematisk översikt och metaanalys kan forskare från Brasilien visa att barn med Downs syndrom verkar vara skyddade från karies jämfört med barn som inte har syndromet.

I studien jämfördes 65 barn med Downs syndrom med 64 barn utan. Den visar att 11 procent av barnen med Downs syndrom hade karies jämfört med 61 procent av barnen utan.

Den systematiska översikten innehöll tolv studier varav nio visade en lägre karies­prevalens för barn med Downs syndrom, medan de övriga tre studierna inte visade någon skillnad mellan grupperna.

Slutligen visar metaanalysen, som omfattade sju studier, att barn med Downs syndrom hade en lägre förekomst av karies jämfört med barn utan syndromet. Den sammanvägda oddskvoten var 0,43.

Som möjlig förklaring an­ger forskarna att saliven hos barn med Downs syndrom har en sammansättning som skulle kunna skydda dem på flera olika sätt.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch