En av tio har besvär från rotfyllda tänder
Patienterna som upplevde smärta av sina rotfyllda tänder hade i genomsnitt känt av den i drygt två år. Foto: Colourbox

En av tio har besvär från rotfyllda tänder

Forskning 24 okt 2019
Dela artikeln
En patient av tio anger att de upplever smärta och obehag från sina rotfyllda tänder. Men smärtan är måttlig och har liten inverkan på det dagliga livet, visar ny svensk studie.

Knappt var tionde patient, 9,6 procent, angav att de upplevde smärta eller obehag från en eller flera rotfyllda tänder. Det visar en svensk studie där 550 patienter med sammanlagt drygt 1 250 rotfyllda tänder har undersökts.

Forskarna gick igenom samtliga digitala röntgenbilder mellan 2008 och 2014 för patienter som var kallade för en basundersökning i april 2015 till någon av folktandvårdens kliniker i Örebro läns landsting. Samtliga patienter som hade en eller flera rotfyllda tänder erbjöds att delta i studien. Av knappt 1 400 patienter accepterade 550 att medverka.

Patienternas rotfyllda tänder undersöktes kliniskt samt röntgades, alla patienterna fick svara på en enkät och de som angav att de upplevde smärta eller obehag fick svara på ytterligare en enkät.

Patienterna som upplevde smärta hade i genomsnitt känt den i drygt två år. För en femtedel av patienterna var smärtan konstant, två femtedelar kände den återkommande och lika många upplevde den då och då.

Men smärtan var relativt mild. På en skala från 1 till 10 bedömdes den i genomsnitt till 1,4 vid undersökningstillfället och 2,1 under hela månaden före undersökningen samt 2,9 som den starkaste smärta upplevd under månaden före besöket. Under den senaste månaden hade patienterna, i snitt, upplevt smärta under 9,5 dagar och ingen hade varit tvungen att stanna hemma från jobbet på grund av den.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch