Förslag om färre förbundsmöten

Förbundsmöte 2021 2 dec 2021
Dela artikeln
Nu föreslår Tandläkarförbundets förbundsstyrelse att förbundsmöte ska hållas vart tredje år. Bakgrunden är ett beslut vid förra årets förbundsmöte.  

I dagsläget hålls förbundsmöte varje år, vilket medför kostnader både för förbundet och riksföreningarna.

– Vi har ett förbundsmöte med relativt få motioner, och mer av karaktären förbundsstyrelsen informerar. Vi känner oss trygga med att den formen av kommunikation går att ha på många andra sätt, säger Jenny Måhlgren, kanslichef, Sveriges Tandläkarförbund.

Frågan om att förändra formerna för förbundsmötet har diskuterats vid tre tidigare förbundsmöten. Första gången, år 2018, föreslogs förbundsmöte vart tredje år, men detta ledde till högljudda diskussioner bland ombuden, och propositionen avslogs. År 2019 fattades beslut om att en tydligare utredning skulle göras, och förra året föreslogs att förbundsmötet skulle hållas vartannat år på våren.

– Underlaget har byggts på från år till år. Vi har tagit in det som diskuterats vid de tidigare förbundsmötena. Vi har också tittat på hur andra Sacoförbund gör, och hur det skulle fungera rent praktiskt med till exempel den ekonomiska rapporteringen, säger Jeanette Reinbrand, samhällspolitisk utredare, Sveriges Tandläkarförbund.

Mellantidsalternativ

Uppdraget från förra året var att titta på vilka stadgeändringar som krävs om förbundsmötet ska hållas med två års mellanrum. Nu föreslår man i stället ett intervall på tre år i för att mötesfrekvensen ska stämma med mandatperioderna för förbundets förtroendevalda. Det ger också en tydligare kostnadsbesparing.

Man har också utrett mellantidsalternativ, alltså möjligheter för riksföreningarnas medlemmar att träffa förbundsstyrelsen under de år då det inte hålls förbundsmöte. Detta landade i ett förslag om att ordna ett medlemsmöte i samband med riksstämman, och att representanter för styrelsen under en dag ska finnas tillgängliga i förbundets monter på Swedental.

Beslut om förslaget ska fattas vid årets förbundsmöte den 10 december. Om det går igenom hålls nästa förbundsmöte våren år 2024.

Läs om hur årets förbundsmöte påverkas av de nya restriktionerna på grund av smittläget för covid-19.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch