Överutnyttjande av tandvårdsstöd ifrågasätts

Granskning 6 okt 2017
Dela artikeln
Riksrevisionen publicerade på torsdagen en rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet. Slutsatserna i rapporten ifrågasätts dock av både Tandläkarförbundet och Privattandläkarna.

I Riksrevisionens granskning drar man slutsatsen att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling. Detta baseras på en fältstudie där man informerat 369 slumpvis utvalda mottagningar om att de kommer att bli kontrollerade på åtgärd 801, det vill säga permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Mottagningarnas behandlingsmönster jämfördes sedan med 366 mottagningar som inte fått denna information.

Myndigheten redovisar i sin rapport att användningen av åtgärd 801 minskade efter att information om kontrollen gått ut, samtidigt som en mindre omfattande behandling ökade i användning. Framför allt såg man detta hos de största privata tandvårdsmottagningarna. Från detta drar man slutsatsen att privata tandläkare utför mer omfattande och lönsam vård i situationer där de i stället kunnat använda mindre omfattande och mindre lönsam vård.

– När jag läser rapporten upplever jag att man drar långtgående slutsatser på ett osäkert och otillräckligt underlag, säger Tandläkarförbundets ordförande Hans Göransson

Även Privattandläkarna har reagerat och säger i sitt uttalande att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande. De påpekar också att Försäkringskassan tidigare har konstaterat att det inte finns några tydliga tecken på att överutnyttjande förekommer i tandvårdsstödet.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch