SBU synar översikter inom tandvården
Helena Domeij, projektledare på SBU, är en av sex tandläkare som arbetar med en kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling inom tandvården.

SBU synar översikter inom tandvården

NY RAPPORT 15 okt 2019
Dela artikeln
SBU kartlägger systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling inom tandvården. En rapport publiceras till våren om allt går som planerat.

Arbetsnamnet på den nya rapporten som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) jobbar med är ”Kartläggning av tandvården – Diagnostik och behandling samt förebyggande insatser”.

Just nu identifierar och granskar projektgruppen relevanta systematiska översikter.

– Det ska bli en stor, överskådlig tabell, där man område för område ser var det finns bra översikter – och var det fattas, berättar Helena Domeij, tandläkare och projektledare på SBU.

– Vi har delat in tandvården i olika områden, främst specialistområdena. Det blir cirka 15 områden.

Jobbar även med Socialstyrelsens riktlinjer
Gruppen har inte kommit så långt, för samma personer jobbar parallellt med att ta fram vetenskapligt underlag till socialstyrelsens nationella riktlinjer som ska uppdateras. Underlaget till Socialstyrelsen ska vara klart i början av 2020 och SBU rapporten under våren 2020.

Största delen av jobbet gör de som ingår i bedömningsgruppen var och en för sig. De kommunicerar med varandra och träffas vid behov.

– Alla granskningssteg görs av två personer oberoende av varandra. Sedan jämför vi hur pass samstämmiga vi är, för att sedan komma överens om vilka översikter som ska ingå. Även om man kan ett område bra kan två personer göra olika bedömningar.

Tusentals artiklar
Gruppen har gått igenom runt 20 000 sammanfattningar och har inkluderat runt 3 500 vetenskapliga översiktsartiklar. Nu granskas de lite mer på djupet och det blir kanske 1 000 kvar, tror Helena Domeij.

Kriterierna är att det rör sig om en relevant översikt som handlar om prevention, diagnostik eller behandling och att översikten är tillräckligt väl genomförd och redovisad.
Janet Suslick

FAKTA – Rapportens arbetsgrupp

Sex tandläkare ingår i arbetsgruppen:

* Helena Domeij, tandläkare och projektledare på SBU

* Irene Edebert, projektledare på SBU

* Aron Naimi-Akbar, käkkirurg och universitetslektor i odontologisk epidemiologi

* Hans Sandberg, ordförande i Tandläkare-Sällskapets riksstämmenämnd

* Pia Skott, tandvårdsstrateg inom orofacial medicin på Folktandvården Stockholm

* Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch