Sju av tio upplever att käkträning hjälper
En majoritet av patienterna menade att de nu hade ett enkelt verktyg för att hantera problemen om de återkom. Foto: Colourbox

Sju av tio upplever att käkträning hjälper

Forskning 5 sep 2019
Dela artikeln
Patienter med temporomandibulär smärta upplever att käkträning är effektivt och att det är ett bra verktyg för att hantera framtida remissioner, enligt en svensk enkätundersökning.

Käkträning är en vanlig behandling vid smärta i temporomandibulärleden. Men frågan är hur patienterna upplever behandlingen. Eftersom smärta är en subjektiv och komplex känsla är det relevant att fråga patienterna om deras upplevelse.

En enkät med 24 påståenden om käkträning som skulle besvaras på en femgradig skala från ”håller helt med” till ”håller inte alls med” skickades ut till 150 patienter som genomfört käkträning mellan tre och tolv månader.

Svarsprocenten var 73 procent och majoriteten av patienterna var kvinnor. De angav att det var enklare att komma ihåg att utföra käkträningen om den kopplades till en redan etablerad rutin och att det var svårast att komma ihåg den mitt på dagen.

En majoritet av patienterna var nöjda med att slippa en mer avancerad behandling och menade att de nu hade ett enkelt verktyg för att hantera problemen om de återkom. Sju av tio angav att träningen var effektiv och reducerade deras symtom.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch