Socialstyrelsen får nytt medicinalråd i tandvård
Som medicinalråd i tandvård har Elisabeth Wärnberg Gerdin ett strategiskt ansvar för tandvård och munhälsa.

Socialstyrelsen får nytt medicinalråd i tandvård

STRATEGISKT ANSVAR 1 okt 2021
Dela artikeln
Elisabeth Wärnberg Gerdin är nytt medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen sedan augusti 2021. Socialstyrelsen har länge varit utan ett medicinalråd inriktat på tandvård.

Varför blir det ett medicinalråd i tandvård igen?
– Socialstyrelsen har haft kompetens på området hela tiden, men det har varit svårt att hålla ihop tandvårdsfrågor.

Vad ska du göra som medicinalråd?
– Jag har ett strategiskt ansvar för tandvård och munhälsa. Mitt jobb blir att skapa en hållbar struktur så att Socialstyrelsen kan fullfölja sitt uppdrag på området. Jag kommer att identifiera behov. Vad behöver myndigheten jobba med för att uppnå jämlik munhälsa och tandvård på lika villkor? Vad behöver vi kommunicera utåt och hur? Socialstyrelsen ska till exempel stötta vården och omsorgen för att uppnå en god munhälsa.

Vad innebär det konkret?
– Över 800 personer arbetar på Socialstyrelsen. Jag jobbar för samverkan över myndighetens avdelningsgränser så att frågor om munhälsa inkluderas på olika områden. Jag håller också kontakt med Socialstyrelsens sakkunniga inom odontologi och är myndighetens kontaktperson i det nationella programområdet inom odontologi (NPO tandvård) som arbetar för att tandvården ska styras av kunskap.

Vad gjorde du innan du blev medicinalråd?
– Jag har varit enhetschef på Socialstyrelsen sedan 2014. Tidigare har jag arbetat och forskat både inom folkhälsovetenskap och tandvård i Östergötland, bland annat som tandvårdstrateg. Jag är utbildad tandläkare men det är väldigt länge sedan jag jobbade kliniskt.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch