Starka samband mellan parodontit och flera sjukdomar
Anna Norhammar, Lars Rydén och Björn Klinge vid seminariet Munnen – en del av kroppen. Foto: Marie Ullnert

Starka samband mellan parodontit och flera sjukdomar

Riksstämman 2015 12 nov 2015
Dela artikeln
Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Mycket talar för att parodontit är en direkt bidragande orsak till hjärtinfarkt, enligt Lars Rydén, professor emeritus i kardiologi vid Karolinska institutet.

Han presenterade resultat från en stor nationell studie om parodontit och kranskärlssjukdom (Parokrank) som omfattar drygt 800 patienter i dag vid årets odontologiska riksstämma, som pågår nu på Svenska mässan i Göteborg.

– Vi vet att det råder starka samband, men vi vet ännu inte att det går att förebygga hjärtkärlsjukdom genom att behandla parodontit, sade Björn Klinge, moderator vid programpunkten Munnen – en del av kroppen.

Björn Klinge är dekanus vid odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, professor i parodontologi och vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen, bland annat.

Riskfaktorerna för parodontit och hjärtkärlsjukdom är i stort sett de samma. För att undvika sjukdomarna ska man exempelvis undvika att röka, att bli överviktig och att få diabetes, speciellt om man har sjukdomarna i familjen. Socioekonomiska faktorer påverkar också risken att få sjukdomarna.

Kopplingar mellan diabetes och parodontit
Många patienter som får hjärtinfarkt för första gången visar sig också ha okänd diabetes eller förstadiet till diabetes, berättade Anna Norhammar, överläkare och docent i kardiologi vid Karolinska institutet.

Det finns också kopplingar mellan diabetes och parodontit. Bland patienter med svår parodontit har 18 procent oupptäckt diabetes.

Parodontit är vanligare hos diabetiker och kan påverka blodsockret negativt.

– Det finns en ökad risk för parodontit hos diabetiker, speciellt om blodsockerkontrollen är dålig, sade hon.

Att behandla parodontit sänker blodsockret hos diabetiker på sikt, men behandlingen måste upprepas varje halvår.

Det kan finnas ett tvåvägsförhållande mellan diabetes och parodontit, det vill säga att sjukdomarna påverkar varandra, enligt Anna Norhammar.

Testa blodsockret hos tandvården?
– Tandläkare bör informera patienter som har svår tandlossning att de kanske kan ha oupptäckt diabetes. Ju tidigare patienter känner till att de har en sockerstörning, ju tidigare kan de ändra livsstil för att fördröja behovet av diabetesläkemedel.

Blodsockerkontroll för patienter med parodontit diskuterades. Eftersom de flesta går oftare till tandvården än till vårdcentralen skulle det kunna vara en åtgärd som är bra för patienterna.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Årets riksstämma – en besökssuccé

Riksstämman 2015 Mer än 5000 besökare tog sig till årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Även för Swedental noterades ett toppresultat.
19 nov 2015

Smärtpatienter får lida i onödan

Riksstämman 2015 Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste bli bättre när det gäller upptäckt och behandling av patienter med kronisk käksmärta. Olika journalsystem och olika försäkringsmässiga skillnader ställer till problem.
13 nov 2015

Så påverkar generna risken för sjukdom

Riksstämman 2015 Vilka gener och molekylära mekanismer ligger bakom parodontit och karies? Hur samspelar ärftlighet och miljö?
13 nov 2015

Så kan tandvården värna om miljön

Riksstämman 2015 Tandläkare har något gemensamt med naturskadespecialisten Pär Holmgren. Han sysslar också med skadeförebyggande verksamhet.
13 nov 2015

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Riksstämman 2015 Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.
12 nov 2015

”Tandläkaren måste göra en större insats”

Riksstämman 2015 Det behövs fler preventiva åtgärder för att komma tillrätta med den ojämlika tandhälsan hos barn i Sverige. Det konstaterade flera pedodontister vid ett seminarium på torsdagen.
13 nov 2015

Digital teknik ändrar arbetsfördelningen

Riksstämman 2015 Utvecklingen inom 3D-printing går mycket fort, men det finns mycket att förbättra i arbetskedjan från scanning till framställning, anser Michael Braian, tandläkare och tandtekniker.
12 nov 2015

Tandvården kan upptäcka osteoporos

Riksstämman 2015 Tandvården skulle kunna göra stora insatser för att identifiera patienter som har eller riskerar att få osteoporos. Och redan i dag finns det kliniker som arbetar med detta.
12 nov 2015

Rekordmånga fick pris på riksstämman

Riksstämman 2015 Scenen blev full av pristagare när Svenska Tandläkare-Sällskapet hade utdelning vid torsdagens invigning av riksstämman.
12 nov 2015

Ny stiftelse vill gynna odontologisk forskning

Riksstämman 2015 50 miljoner kronor blir grundplåten i en ny stiftelse för forskning och utbildning inom odontologi.
12 nov 2015

Gott samarbete på kliniken ger bättre tandvård

Arbetsmiljö Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.
11 nov 2015

Så gör du karriär utomlands

Tips En internationell karriär börjar med nyfikenhet och att du bjuder på dig själv, enligt Lena Hosseinzadeh, ortodontist i Danmark. Hon berättar om sina erfarenheter på årets odontologiska riksstämma.
10 nov 2015

Årets studenter prisas

Utmärkelse Lugn, tålamod och noggrannhet. Det är några av styrkorna som årets studenter uppvisar och som de prisas för vid årets riksstämma i Göteborg.
9 nov 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch