Tandvårdsrädslans onda cirkel bekräftad
Det är tandvårdsrädslan som leder till undvikande av tandvårdsbesök och inte tvärtom. Tandläkare bör därför förebygga och behandla tandvårdsrädsla, anser forskarna. Foto: Colourbox

Tandvårdsrädslans onda cirkel bekräftad

3 jul 2019
Dela artikeln
Personer som är rädda för att besöka tandvården undviker att göra det, vilket leder till mer tandproblem. Nu är sambandet bevisat.

Det finns en hypotes om tandvårdsrädslans onda cirkel. Den säger att tandvårdsrädsla leder till undvikande av tandläkarbesök vilket i sin tur leder till ett större behov av behandling, vilket späder på tandvårdsrädslan. Tidigare studier har kunnat visa ett samband mellan tandvårdsrädsla och undvikande av tandläkarbesök, men inte vad som varit höna och ägg. Frågan har nämligen inte undersökts i longitudinella studier. Tills nu.

Finska forskare har använt sig av två nationella enkät- och intervjustudier genomförda år 2000 och 2011 där de som deltog år 2000 erbjöds att medverka även 2011. Sammanlagt var det över 3 600 personer som medverkade fullt ut i båda undersökningarna. Deltagarna tillfrågades bland annat om hur rädda de var för att besöka tandvården samt hur regelbundet de gjorde det.

Förebygga tandvårdsrädsla

Genom att analysera svaren över tid kan de finska forskarna slå fast att det är tandvårdsrädslan som leder till undvikande av tandvårdsbesök och inte tvärtom. De kan också visa att gruppen med stor tandvårdsrädsla minskade mellan år 2000 och 2011 från 9 till 6 procent av befolkningen. Samtidigt ökade vanan att gå på regelbundna tandläkarbesök i den grupp där tandvårdsrädslan minskade.

Forskarna konstaterar att tandvårdsrädsla orsakar undvikande av tandläkarbesök, och minskad tandvårdsrädsla leder till en ökad regelbundenhet i besöken hos tandläkaren, vilket starkt talar för att tandläkare bör vinnlägga sig om att först och främst förebygga tandvårdsrädsla och behandla den.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch