Vaccinet tar all hans tid
Matti Sällbergs kunskaper har varit efterfrågade den här sommaren. Med Tandläkartidningen pratar han om forskning, smittskydd och vilket vaccin Sverige borde köpa. Foto: Gustav Gräll

Vaccinet tar all hans tid

Porträttet 2 sep 2020
Dela artikeln
Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkararbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch