Vårdmomsfråga avgjord i domstol

Skatteregler 31 aug 2020
Dela artikeln
En inhyrd tandläkares tjänster är att betrakta som personaluthyrning och ska momsbeläggas, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

City Dental i Stockholm AB ville köpa in tjänster från en utländsk tandläkare med motsvarigheten till enskild firma och begärde i höstas ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få klarhet i om de tjänster som bolaget tänker köpa från tandläkaren ska ses som från skatteplikt undantagen tandvård eller som skattepliktig personaluthyrning.

Skatterättsnämnden ansåg att syftet med avtalet mellan tandläkaren och bolaget är att bemanna bolagets tandvårdsklinik. Enligt nämnden utgör tandläkarens tjänster till bolaget därför uthyrning av personal, inte tandvård, och ska därmed beläggas med moms.

City Dental i Stockholm AB överklagade ärendet till Högsta förvaltningsdom­stolen. Bolaget ville att domstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkar vidare att Högsta förvaltningsdom­stolen ska hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen.

Uthyrning av personal

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening ingår tandläkaren i bolagets organisation och utför alltså sitt uppdrag i enlighet med bolagets instruktioner. Syftet med avtalet får anses vara att tandläkaren ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att bolaget i sin tur ska kunna tillhandahålla tandvård vid kliniken. Tandläkarens tillhandahållande utgör därmed uthyrning av personal. Att hälso- och sjukvårdspersonal bär ett ansvar enligt lag för hur arbetsuppgifter fullgörs och står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, påverkar inte denna bedömning.

Högsta förvaltningsdom­stolen fastställer därför Skatterättsnämndens beslut.

Yrkandet om att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen avslås eftersom domstolen anser att målet kan avgöras med ledning av EU-domstolens praxis.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch