AI-detektion av karies inte mer kostnadseffektivt

Med AI upptäcktes karies oftare, men behandlades också oftare invasivt. Kostnaden blev därför lika, visar studie.

Diagnostik & radiologi

Extra insats mot tidig karies gav effekt

Två extra tandhygienistbesök gav skillnad i plack och gingivit för småbarn, som sövdes för att åtgärda tidig karies.

Forskning

Flera aktörer kan krävas för att stävja tidig karies

En svensk studie visar att ju fler riskfaktorer som finns samtidigt, desto större är faran för tidig karies. Fluoridlack två gånger om året när mjölktänderna erupterade gav ingen skillnad.

Forskning

Pris till folkhälsoarbetet inom Folktandvården Dalarna

Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion har fått priset Årets brobyggare för sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Forskning

Artificiell tandemalj hårdare än den naturliga

Forskare har skapat ett nytt material med tandemalj som modell. Det är hårdare och starkare än sin förebild.

Forskning

Muntorrhet värst på natten

I en stor enkätstudie om muntorrhet följdes svenskar från 50 till 75 års ålder. Totalt deltog 3 060 personer. Muntorrhet var vanligast på natten och hos kvinnor.

Forskning

Nytt ­perspektiv på gammal amalgamkontrovers

En idéhistorisk avhandling visar hur amalgamkontroversen som startade i slutet av 1970-talet bidrog till att förändra synen på kunskap och vetenskap i samhället.

Forskning

Ingen ökning av endokardit utan antibiotika

Antalet patienter som fått infektion i hjärtklaffarna orsakad av munhålebakterier har inte ökat sedan rekommendationen att ge antibiotikaprofylax togs bort. Det visar Niko Vähäsarjas nyligen publicerade forskningsstudie.

Nyheter

Matematisk modell kan förutsäga tandvibration

Tandvibration vid borrning ger obehag. En ny matematisk modellering visar hur intensiteten påverkas av olika faktorer.

Forskning

Kronisk smärta vanligt vid käkfunktionsstörning

Kroniska smärttillstånd är vanligare hos personer med käkfunktionsstörning jämfört med i befolkningen generellt.

Forskning

Halvvegetarisk diet minskade gingivit

Fettbaserad diet med växtprotein tycks ge minskad gingivit jämfört med köttprotein eller kolhydratbaserad diet. Studien är dock liten.

Forskning

Råd att sluta röka räckte inte

Tandläkarråd att sluta röka var korrelerat till att försöka sluta röka, inte att lyckas sluta, visar studie.

Forskning

Borst i parallella linjer sliter mer

Tandborstar vars borst sitter i parallella linjer sliter mer än när borsten sitter i diagonalt mönster.

Forskning

Tandskada utmaning vid gingival kirurgi

Kirurgi för att täcka tanden vid gingival retraktion försvåras när tanden skadats. Att laga tanden minskar ilningar.

Forskning

Behandling av parodontit minskade risk för förtidig förlossning

Behandling av parodontit gav minskad systemisk inflammation, förbättring i kardiovaskulär hälsa och minskad risk för förtidig förlossning.

Forskning

Rätt urval viktigt vid kliniska studier

En liten andel kliniska randomiserade studier inom tandimplantat visar tecken på ett icke slumpmässigt urval, visar en analys. En osäker slutsats, enligt statistiker på SBU.

Forskning

PBP ger färre fel i kirurgiträning

Träningsmetoden Proficiency Based Progression (PBP) har jämförts med konventionell träning vid kirurgiutbildning. Med PBP gjorde studenterna 62 procent färre fel.

Forskning

Endast få markörer för inflammation kan kopplas till karies

En norsk studie mätte 92 inflammationsmarkörer i saliv hos 176 barn, 7–9 år gamla, varav en dryg femtedel hade karies. I studien var enbart en markör associerad med karies: colony stimulating factor 1 (CSF-1). 

Forskning

CBCT ingen hjälp vid vertikal rotfraktur

En systematisk översikt visar att digital volymtomografi (Cone Beam Computed Tomography, CBCT) inte är bättre än visuell undersökning av tanden för att hitta frakturer i rotfyllda tänder.

Diagnostik & radiologi

Förebyggande strategi central vid karies

Det gäller att ha is i magen vid karies. Ofta behöver man inte borra, berättar Frode Staxrud som nyligen översatt rekommendationer från ORCA och EFCD.

Forskning

Färre rotfyllningar än för tio år sen

En stickprovsjämförelse mellan danskar 1997 och 2009 visar en nedåtgående trend för antal rotfyllningar. Apikal parodontit var dock lika vanligt vid de båda tidpunkterna.

Forskning

Osäker mätning av underkäke med panoramaröntgen

En systematisk översikt visar att panoramaröntgen av underkäken ger ett osäkert mått även i höjdled.

Forskning

Få bevis för att lokal fluorid förebygger tidig karies

I en systematisk översikt över prevention för tidig karies hos barn framkom att det är stor variation i hur resultat från studierna rapporteras, och sammanfattningen och nätverksmetaanalysen kunde inte komma fram till ett avgörande resultat. 

Forskning

Samband mellan parodontit och framtida diabetes

Svenska data visar att graden av parodontit och sämre behandlingsrespons är associerat med risken att få diabetes.

Forskning

Icke-kirurgisk behandling minskar tandköttsfickor till hälften

Icke-kirurgisk behandling minskar antalet djupa tandköttsfickor till hälften eller mer. Det visar en metaanalys på 27 uppföljningsstudier.

Forskning

Äldsta beviset på däggdjurskaries

Redan för 54 miljoner år sedan fanns karies hos primater. Det visar en kanadensisk studie.

Forskning

Tandläkare kan upptäcka osteoporos

Joanna Gullberg forskar om hur benskörhet kan upptäckas inom tandvården genom att analysera röntgenbilder automatiskt.

Diagnostik & radiologi

Hon forskar om implantat och bruxism

Birgitta Häggman Henrikson, professor vid Malmö universitet får 150 000 kronor till forskning om bruxism.

Forskning

Barn åt mer sötsaker under nedstängningen

För barn i Israel ledde nedstängningen under pandemin till mer småätande av sötsaker och inställda besök hos tandläkaren. 

Forskning

Ändrat läge av implantat undersökt i långtidsstudie

Singelimplantat i överkäksfronten följdes upp efter 14–20 år med avseende på lägesförändring. Större förändring var vanligare hos personer med längre avstånd mellan näsa och haka.

Forskning

Sötningsmedel kan också ge karies

Kommersiella sötningsmedel med stevia och aspartam gav karies i labbmodell, medan ren stevia, ren aspartam och xylitol inte gjorde det. Tillsatser är boven.

Forskning

Odontologisk forskning får nästan en miljon kronor

21 forskningsprojekt får sammanlagt 935 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet i år.

Forskning

Forskning om parodontit och demens får pengar

Personer med kognitiv svikt eller nydiagnostiserad Alzheimers sjukdom har sämre munhälsa än kognitivt friska personer. Det visar Jacob Holmers forskning. Han får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet för att fortsätta med studierna.

Forskning

Barn och föräldrar inte alltid överens om tandreglering

Barn har inte sällan en annan åsikt än sina föräldrar när det gäller det egna behovet av tandreglering, visar ny studie.

Forskning

Oregelbunden egenvård hos unga vuxna med karies

Graden av karies hos svenska unga vuxna samvarierar med en mer oregelbunden egenvård och högre konsumtion av läsk, enligt ny studie.

Forskning

Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

Forskning

Mycket kortare livslängd på muntorras lagningar

En finsk registerstudie visar för första gången hur mycket muntorrhet ökar risken att lagningar måste bytas eller repareras. Risken dubbleras.

Forskning

Första årets praktik ökar självförtroendet

Självförtroendet ökar hos nyexaminerade tandläkare efter ett års arbete, särskilt hos dem som har lågt självförtroende vid examen, visar studie.

Forskning

Global ambassadör för svensk odontologi får pris

Att ligga i framkant innebär att alltid ifrågasätta fastslagna sanningar. Det säger Panos Papapanou, professor vid Columbia University i USA. Han får Svenska Tandläkare-Sällskapets International Prize 2021.

Forskning

Han får pris för forskning om kariesprevention

Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, får Millerpriset vid årets odontologiska riksstämma. Prissumman är på 80 000 kronor.

Forskning

Dålig andedräkt förknippad med sämre livskvalitet

Sämre livskvalitet är förknippad med dålig andedräkt, men endast hos vuxna. Det visar en metaanalys på tretton studier där sammanlagt 2 692 vuxna och ungdomar ingick.

Forskning

Social klassresa påverkar tandhälsan

Fler tänder förloras med klassresa nedåt än uppåt, men sämst är låg socioekonomisk status genom hela livet. Tandvård för vuxna är viktigt för att förebygga parodontit.

Forskning

Tandbehandling ökar inte risken för ryggmärgsinfektion

En stor studie från Sydkorea visar att invasiv tandbehandling inte ökar risken för infektion hos ryggmärgsopererade. Antibiotikaprofylax gav ingen nytta.

Forskning

Tandläkare mindre smittade av covid än väntat

I en global enkät svarade 52 491 tandläkare från 36 länder på hur covid-19-pandemin påverkat dem. Trots fortsatt arbete smittades de överlag inte mer än andra.

Covid-19

Sockerfritt tuggande minskar S mutans

Sockerfritt tuggummi minskar Streptococcus mutans, enligt en metaanalys av 13 studier. Studierna var dock av medelmåttig kvalitet.

Forskning

Stor studie fann möjliga kariesgener

I en sökning över hela genomet hittades genetiska markörer kopplade till högre risk för karies.

Forskning

Korrekta data i SKaPa

Svenska tandvårdsdata överförs automatiskt till databasen SKaPa som underlag för bland annat forskning. Nu är datauppgifterna också kontrollerade i en studie.

Forskning

Probiotika utan effekt vid parodontal behandling

I en metaanalys av tio randomiserade dubbelblindade kontrollerade studier sågs ingen signifikant skillnad i tandfickors djup eller antal djupa tandfickor mellan patienter med placebo eller med probiotika.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.