Fri tandvård för barn minskade inte kariesrisken

En undersökning på unga i Israel visar att fluoridtillsats i dricksvattnet gav betydande skydd mot karies, medan det israeliska systemet för fri tandvård för barn inte påverkade kariesincidensen.

Forskning

Adhesiva strategier bedöms vara likvärdiga

Brasilianska forskare har i en multicenterstudie undersökt fyra olika adhesionstekniker. Resultaten kastar nytt ljus över metodernas kliniska prestanda.

Forskning

Tjocklek på mjukvävnad kan påverka benförlust runt implantat

En metaanalys tyder på att tjockleken på mjuk vävnad före implantatbehandling spelar roll för hur stor den initiala marginella benförlusten blir.

Forskning

Tandförlust ökar risken för demens

En japansk studie stärker argumenten för att dålig tandhälsa ökar risken för demens.

Forskning

Gott resultat med medelråa ytor på singelimplantat

Medelråa implantatytor kan fungera väl i singeltandsersättningar efter upp till 15 år. Så sammanfattar Jan Kowar och Victoria Franke Stenport vid Sahlgrenska akademin en studie de nyligen publicerat.

Forskning

Autogent dentin kan förstärka tandben

En systematisk översikt visar att ett nytt slags material – autogent dentin – kan vara ett fungerande alternativ för att förstärka tandbenet inför implantat.

Forskning

Skallben användbart vid transplantation

Bakre skallbenet fungerar minst lika bra som höftbenet för att utvinna benvävnad för att bygga upp tandlösa käkar inför implantat. Det visar en nederländsk systematisk litteraturöversikt.

Forskning

Få endodontiska problem efter rotfyllning

Hur ofta leder problem med en rotfyllning till att denna behöver göras om eller till att den fyllda tanden behöver tas bort? Det har Fernando Mota de Almeida, Malin Brundin och deras medarbetare undersökt i en långtidsuppföljning av patienter i folktandvården i Norrbotten.

Forskning

Patientfaktorer kan avgöra rotfyllningars överlevnad

Det är inte vilken teknik som används utan faktorer hos patienten som har störst betydelse för om rotfyllningar är lyckosamma i längden. Det visar en undersökning där patienter följts i upp till 25 år.

Forskning

Distraktion med VR effektivt mot tandvårdsrädsla

Distraktion med virtual reality (VR) är ett effektivt sätt att dämpa tandvårdsrädsla hos barn, så länge behandlingen inte handlar om att dra ut en tand. Det visar en ny metaanalys från forskare i Hongkong.

Forskning

Hallå där, Nicole Winitsky …

… som nyligen disputerade med en doktorsavhandling om enstaka framtandstandimplantat i överkäken hos unga vuxna.

Forskning

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust runt tandimplantat. Det antyder en retrospektiv studie på 204 patienter av Bruno Ramos Chrcanovic vid Malmö universitet.

Forskning

Läkemedlen som lindrar bäst efter extraktion

En amerikansk systematisk översikt och metastudie visar vilka behandlingar som fungerar bäst mot akut smärta efter en tandextraktion, och efterlyser studier kring ytterligare några behandlingar.

Forskning

Tunn buckal benvägg kan ge problem för implantat

Betydelsen av den buckala benväggens tjocklek för ett lyckat implantat har inte varit helt känd. Nu tycks dock brasilianska forskare ha identifierat gränsen för hur tunn den kan vara innan risken för problem ökar.

Forskning

Korta implantat tycks fungera lika bra som långa

Femårsresultaten från en randomiserad kontrollerad multicenterstudie visar att korta implantat (6 mm) fungerar lika bra som långa (11 mm) i tandlösa, icke-atrofiska underkäkar.

Forskning

Patienter skeptiska till online-kontakter

En amerikansk undersökning visar att de flesta ortodontipatienter är skeptiska till möten och undersökningar online, och föredrar att möta sin tandläkare öga mot öga.

Forskning

Kan bakterier ge bättre munhälsa?

Förbättras parodontal status när orala bakterier förvandlar nitrat i maten till nitrit? Nu ska Amina Basic, lektor vid Göteborgs universitet, försöka svara på frågan.

Nyheter

Ny kunskap kan motverka parodontit

Sara Rosendahl har skrivit en doktorsavhandling om två faktorer som påverkar hur ben bildas och bryts ner.

Forskning

Partiell och full pulpotomi var lika effektiva

I en randomiserad kontrollerad studie gav partiell pulpotomi efter ett år lika goda resultat som full pulpotomi, och orsakade inte mer smärta för patienterna.

Forskning

Parodontit ökar hos unga i Västerbotten

Parodontal sjukdom har ökat hos ungdomar i Västerbotten. Det visar en doktorsavhandling som Mark Lindholm har skrivit.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.