Annons

Annons

Strutsmetoden kostade legitimationen

Att köra strutsmetoden när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kallar till möte kan kosta dig legitimationen. Så har det blivit för en tandläkare i Norrbotten.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har återkallat legitimationen för en tandläkare i Norrbotten. Anledningen är att hon systematiskt har ”undanhållit sig tillsyn på ett sådant sätt att hon visat sig uppenbart olämplig att ut­öva tandläkaryrket”.
Folktandvården Norrbotten anmälde tandläkaren till IVO 2015, i samband med att hon sades upp därifrån. Enligt anmälan hade tandläkaren visat brister i sin yrkesutövning sedan 2009, exempelvis allvarliga brister i journalföring och rotperforationer. För att stärka patientsäkerheten togs en utvecklingsplan fram, men tandläkaren följde den inte. Därför sades hon upp.
IVO gjorde upprepade försök att komma i kontakt med tandläkaren via brev, men hon hörde inte av sig. Vid ett tillfälle kallades hon i ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till ett möte hos IVO. Tandläkaren hämtade ut brevet, men kom inte till mötet och hörde aldrig av sig.
I mars 2016 ville IVO att tandläkarens legitimation skulle återkallas på grund av att hon systematiskt undanhållit sig IVO:s tillsyn. HSAN sade nej. IVO kunde bara bevisa att tandläkaren tagit emot ett av breven och det ansågs otillräckligt.
Sedan dess har IVO gjort flera försök att nå tandläkaren. En skrivelse delgavs henne av stämningsman.
Tidigare i år begärde IVO på nytt att tandläkarens legitimation skulle dras in, och nu har HSAN återkallat tandläkarlegitimationen.

Upptäck mer