Nya siffror: Här finns tandläkarna – kommun för kommun

Nya siffror från Försäkringskassan visar på fortsatt tandläkarbrist i stora delar av norra Sverige. ”Vi klarar inte vårt huvuduppdrag”, säger Maria Pettersson, folktandvårdschef i Region Norrbotten. Socialminister Jakob Forssmed (KD) anser att situationen är ”otillfredsställande”, men att regionerna kan göra mer.

Nyheter

Folktandvården i Stockholm kortar tandvårdsköer i Norrbotten

Under några vårvintermånader byter två tandvårdsteam från Folktandvården i Stockholm asfalten i storstan mot snö, norrsken och barntandvård i Gällivare.

Nyheter

Evgenii och Iana flydde från Ukraina: ”Nu vill vi bara börja jobba som tandläkare igen”

Tandläkarparet Evgenii Lisodid och Iana Penina flydde Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Nu bygger de en ny framtid i Boden.

Nyheter

Få endodontiska problem efter rotfyllning

Hur ofta leder problem med en rotfyllning till att denna behöver göras om eller till att den fyllda tanden behöver tas bort? Det har Fernando Mota de Almeida, Malin Brundin och deras medarbetare undersökt i en långtidsuppföljning av patienter i folktandvården i Norrbotten.

Forskning

Två av hundra rotfyllda tänder förloras varje år

Nio av tio tänder rotfyllda av allmäntand­läkare sitter kvar efter fem år och åtta av tio är fortfarande kvar efter tio år. Det visar en tioårsuppföljning i Norrbotten.

Endodonti

Strutsmetoden kostade legitimationen

Att köra strutsmetoden när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kallar till möte kan kosta dig legitimationen. Så har det blivit för en tandläkare i Norrbotten.

Etik

Öppen tidbok ökade flödet

Fokus på patientflödet, utvecklad teamtandvård och en helt öppen tidbok för tandläkarna. Så ser Folktandvården Norrbottens nya modell ut för att klara vårdbehovet med begränsade resurser.

Nyheter

Långt kvar till gemensamt IT-system

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enats om en nationell handlingsplan för e-hälsa. Tandläkartidningens kartläggning av folktandvårdens journalsystem visar att mycket återstår att göra när det gäller digital kommunikation.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons