Annons

Annons

Anställningsavtal kan ge obehaglig överraskning

Många tandläkare vet inte att det inte finns kollektivavtal på den privata tandvårdsmarknaden, vilket kan bli en obehaglig överraskning om det uppstår tvister med arbetsgivaren.

Inom den offentligt drivna tandvården finns kollektivavtal mellan Tjänstetandläkarna och arbetsgivarna. Dessa avtal reglerar bland annat sådant som semester, ledighet, sjuk- och föräldraförsäkring, avtalspension och LAS. Kollektivavtalen innehåller ofta generösare villkor än vad som slås fast i olika lagar, exempelvis semesterlagen, lagen om anställningsskydd och arbetsmiljölagen.
Men inom den privata tandvårdssektorn är det varje arbetsgivares avtal som gäller. De som anställs i ett privatföretag är inte alltid medvetna om detta, inte heller vad avtalen innehåller. Det är ofta först när något inträffar som avtalen nagelfars, och det kan visa sig att villkoren inte är så generösa som den anställde har trott.
Susanna Magnusson, ombudsman på Tjänstetandläkarna, får då och då samtal från anställda tandläkare i privatföretag och som hamnat i någon tvist med sin arbetsgivare eller har upptäckt att villkoren i det avtal han eller hon slutit med arbetsgivaren inte är så förmånliga som vid en tidigare anställning.
– Många som har varit offentligt anställda tror att samma villkor gäller inom privattandvården, men så är det inte alltid. Därför är det viktigt att den som funderar på att ta anställning i ett privatföretag också sätter sig in i anställningsvillkoren, säger hon.

Granska avtalet

En tandläkare som hört av sig till Tandläkartidningen och som själv gått från offentlig till privat anställning kallar utvecklingen »rena vilda västern«. »Vissa avtal verkar vara skrivna av Kalle Anka.«
Riktigt så illa är det inte enligt Susanna Magnusson på Tjänstetandläkarna, men det finns all anledning att vara noggrann, läsa igenom avtalsvillkoren ordentligt och ställa frågor till arbetsgivaren så att det blir klarlagt vad som gäller.
– Är tandläkaren medlem i Tjänstetandläkarnas avdelning för privatanställda ställer vi naturligtvis upp med råd, information och all annan hjälp som kan behövas. De som inte är medlemmar i Tjänstetandläkarna får ta diskussionen med sin arbetsgivare, och om inte tvisten går att lösa gå via advokat och kanske i slutänden tingsrätten.
Eftersom tandvårdsföretagen ofta är relativt små kan det i sig innebära problem vid olika tvister.
– Relationen mellan anställda och arbetsgivare blir ofta ganska personlig, och då är det inte så lätt att hantera en tvist för den enskilde, och vi från facket blir ofta involverade, säger hon.

TT vill ha avtal

Tjänstetandläkarna har inte själva träffat kollektivavtal via Almega och Vårdföretagarna, där omkring 650 privatpraktiserande tandläkare med egna företag är medlemmar, och drygt 1 500 tandläkare inom Praktikertjänst. Enligt Vårdföretagarnas stadgar omfattas inte »hos medlem anställd tandläkare…« av de avtal som slutits via Almega. Varför har man då inte slutit avtal med Tjänstetandläkarna för att nå gemensamma villkor? Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, hänvisar till att stadgarna inte tillåter detta, men i det mejlsvar Tandläkartidningen har fått ger hon inte någon tydlig förklaring till varför stadgarna inte tillåter kollektivavtal annat än att historiskt har de branscher som ingår i Vårdföretagarna haft regler som inte innefattar kollektivavtal. Hon förklarar att frågan ska diskuteras om »behov uppstår«.
Har då Tjänstetandläkarna agerat för att få kollektivavtal inom den privata sektorn? Hade inte detta varit lämpligt för att skapa likalydande anställningsvillkor för de privatanställda?
– Tjänstetandläkarna vill teckna kollektivavtal. Vid flera tillfällen har vi fört samtal om det med Vårdföretagarna, men inte lyckats få gehör för detta. För den enskilde medlemmen som behöver fackligt stöd spelar det däremot ingen roll om vi har kollektivavtal eller inte, det fackliga stödet är detsamma för alla medlemmar.

Upptäck mer