Annons

Annons

Dentalhandeln hoppas på digitalt lyft

Dentalhandeln i Sverige är en marknad i stagnation sedan flera år. Men visst finns det områden där försäljningen ökar. Digitala produkter fortsätter sin tillväxt, tror bedömare.

Dentalhandelsbranschen är inte de tvära kastens bransch. Några säsongsflugor i produkt- och tjänsteutbud är det inte fråga om. Det som brukar få försäljningen att sätta fart på ett nytt område är inte sällan politiska reformer, och sådana sker inte oftare än någon eller ett par gånger per decennium.
Reformer som dentalhandelsföretagen minns särskilt väl är tandvårdsreformen 1986 som fick fart på försäljningen av implantat – eftersom de då blev inkluderade i tandvårdsförsäkringen – och 65+reformen, 2002, som lade grunden för en ny boom för implantat och större protetik.
2008 kom Tandvårdsreformen som skulle underlätta för fler att göra högkostnadsbehandlingar, men eftersom den inte slagit igenom som väntat har effekterna på dentalhandeln uteblivit.
Thomas Andersson, ordförande i föreningen Svensk Dentalhandel som samlar en majoritet av aktörerna, tycker att framför allt Försäkringskassan missat att informera om möjligheterna till billigare tandvård för patienterna.
– Det slår mot omsättningen för våra medlemmar, eftersom tandläkare och andra aktörer inte behöver köpa in mer produkter och tjänster, säger han.

Marknaden har stagnerat

Idag omsätter dentalhandeln, det vill säga de företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller marknadsför produkter inom svensk tandvård, runt 1,4 miljarder kronor. Siffran är en ganska grov uppskattning, som Svensk Dentalhandel gjort, och gäller för de senaste fem åren. Marknaden befinner sig alltså i stagnation. Och där lär den stanna, tror Thomas Andersson.
– På kort sikt ser vi inga tydliga tecken på en ökad tandvårdskonsumtion. I Sverige har vi redan en hög andel patienter som besöker tandvården regelbundet, med relativt stabilt behov av reparativa insatser.
Trots att marknaden står stilla talar varken Svensk Dentalhandel eller någon annan av de branschrepresentanter som Tandläkartidningen varit i kontakt med, om någon kris. Konkurserna är inte fler än normalt och ingen större aktivitet vad gäller fusioner och förvärv märks – något som annars brukar hända när en bransch krisar.
Thomas Andersson låter ganska trygg när han beskriver läget.
– Branschen präglas av stabilitet. Förvärv och sammanslagningar har gjorts men är relativt sällsynta. Även ägarstrukturen är stabil. De tillverkande företagen är företrädesvis utlandsägda, de inhemska återförsäljarna lokalt ägda i större utsträckning.
Omsättningssiffran är det enda nyckeltalet om branschen som Svensk Dentalhandel har att tillgå. Enligt Mats Holm, på föreningens kansli, finns inget intresse från aktörerna om fler uppgifter, till exempel om tillväxtområden i branschen.

Digitaliseringen exploderar

Tandläkartidningen har talat med några av dentalhandelsföretagens representanter som ger sin syn på utvecklingen inom sina respektive områden. Som i många andra branscher är det fortfarande digitalisering som gäller. Användandet av digital röntgen har exempelvis exploderat under de senaste tio åren.
Marcus Johansson, vd på Alma Soft, tror också på en stark tillväxt på system för online-bokning av tandvård. Enligt honom är det i dag endast mindre än fem procent av tandläkarmottagningarna i Sverige som erbjuder möjligheten att boka tid på nätet.
– Om ett år tror jag att det är dubbelt så många. Om fem år, ja, då kommer alla att ha online-bokning, säger han.
Marcus Johansson pekar på hur det är i andra europeiska länder.
– I England och Tyskland har alla online-tidbokning. I Holland har man haft det i 10 år, danskarna i 3–4 år.

Online-tidbokning släpar efter

Att Sverige ligger efter på denna front förklarar han med att leverantörerna av IT-lösningar för tandvården haft annat för sig på senare år.
– Både vi och våra konkurrenter har varit upptagna med att utveckla kopplingen till Försäkringskassan. Då har vi inte kunnat hitta på balla grejer, som till exempel E-tand, men nu kommer det att bli mer fokus på det.
Tomas Sund som i dag är vd på Forshaga, som erbjuder distribution av förbrukningsvaror och utrustning till tandtekniska laboratorium i Sverige, har arbetat i branschen sedan 1980-talet. Han ser att affärerna inom dentalhandeln fått en annan utformning på senare år. I stället för att klinikerna köper in all utrustning, har det blivit vanligare att leasa. Delvis för att kunderna vill ha möjlighet till kontinuerlig uppdatering av sina maskiner, dels för att frigöra kapital.
– Leasing är ett stort tillväxtområde. För oss underlättar det försäljningen även om leasing i sig inte är en bra affär för oss.
Inte heller han väntar sig några stora förändringar på marknaden.
– Men det är klart, det är snart val… Tandvård kan vara billigt valfläsk. Politikerna kanske viftar med nya reformer. Men det som vi framför allt kan hoppas på är ett bättre utnyttjande av de sex miljarderna (som är avsatta till tandvårdsersättning i senaste reformen, reds anm). Det vore bra för patienterna och det skulle kunna sätta fart på dentalhandeln också, säger Tomas Sund.
 
Snart är det dags för Swedental, årets största fackmässa för dentalbranschen. Tandläkartidningen har pratat med fyra utställarföretag om vad de väntar sig av de tre mässdagarna.
Frågorna:
1. Vad kommer ni att visa på Swedental?
2. Vad är den största trenden inom ert område?
3. Hur får man ut så mycket som möjligt av att vara med på en mässa?
Peter Hoffman, vd på W&H Nordic
1. Det blir många nyheter! Som vinkelstycken, autoklaver och Sendoline endodontiprodukter.
2. Det är stort fokus på hygien. Det har det väl alltid varit, men nu handlar det om mer engångsmaterial, och maskiner i stället för manuell rengöring.
3. Det gäller att ha organiserat. Och ha tillräckligt mycket folk i sin monter, de som kan allt om produkterna och kan svara på alla frågor.
Håkan Nordström, vd på TS Dental
1. Bland annat en nyhet som heter Icare +, en rengöringsmaskin för instrument och Dental one, en mobil unit.
2. Det är väl mer av kosmetika i branschen. Att alla ska se perfekta ut och ha ett amerikanskt stort flin.
3. Det är bra att boka in besök i förväg. Annars är det samma år efter år. Jag var på mässan 1979 för första gången så man börjar bli ganska less.
Ann-Charlotte Lindberg, försäljningschef på Forssbergs Dental
1. Vi har tre montrar så det är mycket! Bland flera nyheter så är det Planscan, en intraoral skanner, som kanske är det mest spännande.
2. Det är ett väldigt stort intresse för skanning i stället för konventionell avtryckstagning.
3. Vi annonserar och gör utskick om att vi finns där. Vi bjuder in beslutsfattare separat till våra montrar och våra vip-aktiviteter.
Sten Lagerstedt, vd på Dentman Sten Lagerstedt AB
1. En hel del nya produkter för estetisk tandvård, men också några populära klassiker. Och så kommer vi att erbjuda ett program med åtta föreläsare som avlöser varandra.
2. Det har kommit flera nya produkter inom sfären estetisk tandvård.
3. Genom att vara glad, aktiv, offensiv och tillgänglig.

Upptäck mer