Annons

Annons

”AH Plus är ett säkert material”

Som representant för svenska endodontispecialister är mina reflektioner kring Bengt Nordströms debattinlägg följande: Material och kemtekniska produkter som används på människor, särskilt då produkterna avses placeras permanent i kroppen, måste genomgå grundläggande test som visar att de inte utgör någon risk för patienten, det vill säga är oskadliga. Produktens innehållsförteckning är därmed inte det som...

Som representant för svenska endodontispecialister är mina reflektioner kring Bengt Nordströms debattinlägg följande:

  • Material och kemtekniska produkter som används på människor, särskilt då produkterna avses placeras permanent i kroppen, måste genomgå grundläggande test som visar att de inte utgör någon risk för patienten, det vill säga är oskadliga. Produktens innehållsförteckning är därmed inte det som bör leda oss; som Bengt Nordströms Svenska Endodontiska Sällskap själv brukar framhålla är många dentala material i sig toxiska.
  • Prövning av materialets effekter, såväl de önskade som de oönskade, görs genom vetenskapliga studier. Relevanta studier i detta sammanhang kan delas in i fyra faser: generell toxicitet, lokal vävnadsirritation, preklinisk testning och klinisk utvärdering1. Utvärderingar av endodontiska sealers återfinns vanligen inom de två första faserna, och ett antal studier undersöker biokompabilitet, oftast med avseende på cytotoxi­citet. Den epoxy-resinbaserade sea­lern AH Plus uppvisar i dessa studier låg toxi­citet vid normal användning samt inget läckage av formaldehyd. Den sammantagna slutsatsen är att AH Plus är ett säkert material att använda utifrån bästa tillgängliga evidens. I det fåtal studier som jämfört med N2 framgår tydligt att motsvarande betryggande resultat saknas för detta material.

Maria Pigg, Ordförande, Svenska endodontiföreningen, Docent och specialisttandläkare i endodonti

Upptäck mer