Annons

Annons

AI på väg in i tandvården

Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.

Uno Fors började som tandläkare och doktorerade på datamodellering och simulering. I dag är han prefekt på institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Uno Fors

Uno Fors


– AI har i dag kommit hyfsat långt i att tolka tandröntgenbilder. Om några år kommer det att introduceras på mottagningar.
Det kan handla om att hitta en begynnande karies, att i tre dimensioner tolka röntgenbilder för att placera ett implantat eller att hitta en käkfraktur.
Samtidigt ligger AI inom tandläkarfältet efter.
– Tandvården har mindre resurser än medicinen, är mindre digitaliserad och splittrad på många privata kliniker jämfört med regionernas mer centraliserade vård.

“Ett AI kan göra fel. Systemet är bara så bra som det blivit programmerat och upplärt.”

IADR (International Association for dental Research) och fokusgruppen AI4H (Artificial Intelligence for Health) har nyligen publicerat en artikel i Journal of dentistry med en checklista på 31 punkter för de som planerar AI-forskning inom tandvård eller läser om det. Många AI-studier inom medicin har brister i design och reproducerbarhet och det går att ifrågasätta om de är till praktisk nytta, menar artikelförfattarna. Uno Fors håller med.
– Framför allt är det extremt viktigt att AI-systemet kan visa för användaren hur det kommit fram till en viss slutsats, att det är ett Explainable AI (XAI).
Han skulle själv som kliniker inte vilja använda ett system som inte kan förklara hur och varför det rekommenderar den ena eller andra diagnosen eller behandlingen.
– Ett AI kan göra fel. Systemet är bara så bra som det blivit programmerat och upplärt.

Integritet är viktigt

Artikelns lista på 31 punkter är lite väl lång, tycker Uno Fors. Man kommer inte hinna kolla alla. Många är dessutom allmänna forskningstips. Utöver vikten av att kunna förklara slutsatser tas integritetsaspekter upp. Det är en fråga Uno Fors är engagerad i.
– Den stora utmaningen för AI-forskning inom medicin är bristen på stora dataunderlag för systemen att träna på. I Sverige är skyddet så strikt att data ofta inte lämnas ut alls.
Han inskärper att integritet är viktigt, men menar att data kan lämnas ut på ett säkert sätt som inte utlämnar individer, till exempel genom att automatiskt avidentifiera eller pseudonymisera allt.

Automatiserat beslutsstöd

En annan viktig fråga att ställa sig när man stöter på ett AI-system är hur det har blivit upplärt.
– Det är viktigt att veta om man använt en så kallad “supervised” träningsmodell och hur den i så fall tränats.
I framtiden tror Uno Fors att AI skulle kunna användas som ett automatiserat beslutsstöd för kliniker.
– Som att systemet känner av att ”nu har du behandlat detta tillstånd på tio olika sätt, men när du gjorde så här gick det bäst”.

Tolka bilder på munslemhinnan

Uno Fors är också entusiastisk över AI:s möjligheter som stöd till att tolka bilder på munslemhinnan.
– Munslemhinnan är svår att tolka för en vanlig tandläkare och här kan man upptäcka tidiga tecken på kroppsliga sjukdomar. Och här tittar sällan läkaren.

Upptäck mer