Dental forskning där alla kan delta

Medborgarforskning, en forskningsmetod där vetenskapsvärlden tar hjälp av allmänheten, har under senare år blivit aktuellt även inom odontologisk forskning. I olika projekt jorden runt får allmänheten bidra till allt från att formge kortspel till att träna artificiell intelligens i att upptäcka tandsjukdomar.

Metod, klinik & praktik

AI-detektion av karies inte mer kostnadseffektivt

Med AI upptäcktes karies oftare, men behandlades också oftare invasivt. Kostnaden blev därför lika, visar studie.

Diagnostik & radiologi

Vaccin, protetik och riktlinjer lockar på riksstämman

Årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässan väntas samla över 1100 personer. Flest kommer på torsdagen då temat är artificiell intelligens, men en vaccinforskande tandläkare lockar även till onsdagens invigning.

Nyheter

AI på väg in i tandvården

Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.

Diagnostik & radiologi

Miljoner satsas på nytt AI-verktyg

Nu satsar Norges forskningsråd 11 miljoner kronor på att utveckla teknik för tidig upptäckt av abnormaliteter och orala sjukdomar med hjälp av artificiell intelligens.

Nyheter

Upplärd maskin hittar karies

AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.

Nyheter

Kariesjakt med artificiell intelligens

En tränad artificiell intelligens ska kunna hitta karies snabbt som ögat. Det hoppas man inom folktandvården i Stockholm och Västra Götaland där man låter AI träna på att analysera röntgenbilder.

Nyheter

När tandborsten blir intelligent

Större datamängder än en mänsklig hjärna kan överblicka. Men artificiell intelligens kan hitta mönster och dra slutsatser. Till exempel varna för riskbeteenden utifrån information om hur någon borstar tänderna.

Nyheter

Mer tid för framtiden

I höst kliver Bent Petersen av posten som ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening. Men engagemanget för framtiden är fortfarande starkt, både när det gäller folkhälso­frågor och den digitala utvecklingen.

Karriär & porträtt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons