Annons

Annons

Andelen barn som far illa minskar i Sverige

De senaste tio åren har andelen barn som anger att de har blivit slagna hemma minskat, visar ny svensk studie.

Andelen barn som blir misshandlade av sina föräldrar i Sverige har minskat de senaste tio åren. Det kan en ny svensk studie ledd av Therese Kvist, odontologie doktor på avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid Karolinska Institutet, visa.
Hon och hennes forskarkolleger har använt data som tagits fram i Södermanlands län där man mellan 2008 och 2017, vid fyra tillfällen, ställt samma frågor till sammanlagt över 20 000 elever i årskurs nio (15 år) och andra året på gymnasiet (17 år) i anonyma enkäter.
Ungdomarna har bland annat fått svara på frågor om de har blivit slagna och i så fall hur ofta och av vem.

Bristande vuxenstöd

Resultatet visar att andelen unga som anger att de har blivit slagna minskade från 18,2 procent 2008 till 13,2 procent 2017. Minskningen kan ses både hos dem som anger att de blivit slagna någon enstaka gång och hos dem som anger upprepade fall av misshandel. Dock är minskningen större hos dem som fått ett enstaka slag, där andelen minskade från 10,5 procent till 6,8 procent – att jämföra med 7,7 procent till 6,4 procent för dem som utsätts för slag upprepade gånger.
Riskfaktorer som utkristalliserade sig genom de olika enkäterna var bristande vuxenstöd, separerade föräldrar, föräldrar som var arbetslösa samt psykisk sjukdom.
Forskarna konstaterar att det är glädjande att det preventiva arbetet mot barnmisshandel verkar visa effekt i form av en minskad förekomst. Men de pekar samtidigt på att all förekomst av barnmisshandel är oacceptabel och att det är bekymrande att de allvarligare formerna av upprepad misshandel inte minskar i samma takt som den mindre allvarliga formen. Något som kräver ytterligare åtgärder, utbildning och uppföljning.

Upptäck mer