Annons

Annons

Antibiotika i två veckor inte bättre än i en vecka

Antibiotikabehandling med amoxicillin och metronidazol efter icke-kirurgiska parodontala ingrepp bör inte pågå längre än en vecka, visar en ny metaanalys.

Antibiotikabehandling med kombinationen amoxicillin och metronidazol efter icke-kirurgiska parodontala ingrepp har visat sig ge synergistiska effekter och rekommenderas ibland som tillägg. Men det har inte varit klart hur länge behandlingen bör pågå.
Nu har forskare i Schweiz och Frankrike gjort en metaanalys där de har sammanvägt tillgängliga data och jämfört behandling i en vecka med behandling i två veckor. Totalt inkluderades 18 randomiserade kliniska studier med minst tre månaders uppföljning. Både patienter med kronisk och aggressiv parodontit fanns med, och de hade behandlats med olika höga doser antibiotika.
Resultatet kan sammanfattas med att forskarna inte fann några signifikanta skillnader mellan vare sig olika behandlingslängd eller doseringar. De fann endast en något högre risk för biverkningar vid högre doser eller längre behandlingstider, varför forskarna nu avråder från den längre behandlingstiden.

Upptäck mer