Annons

Annons

Barn med Downs syndrom har lägre förekomst av karies

Barn med Downs syndrom verkar ha ett skydd mot karies, visar en kombinerad klinisk studie, systematisk översikt och metaanalys.

I en kombinerad klinisk studie, systematisk översikt och metaanalys kan forskare från Brasilien visa att barn med Downs syndrom verkar vara skyddade från karies jämfört med barn som inte har syndromet.
I studien jämfördes 65 barn med Downs syndrom med 64 barn utan. Den visar att 11 procent av barnen med Downs syndrom hade karies jämfört med 61 procent av barnen utan.
Den systematiska översikten innehöll tolv studier varav nio visade en lägre karies­prevalens för barn med Downs syndrom, medan de övriga tre studierna inte visade någon skillnad mellan grupperna.
Slutligen visar metaanalysen, som omfattade sju studier, att barn med Downs syndrom hade en lägre förekomst av karies jämfört med barn utan syndromet. Den sammanvägda oddskvoten var 0,43.
Som möjlig förklaring an­ger forskarna att saliven hos barn med Downs syndrom har en sammansättning som skulle kunna skydda dem på flera olika sätt.

Upptäck mer