Annons

Annons

Bettkorrigeringen blev bra, men karies förstörde tänderna

Patienter som behandlas av olika specialister och behandlare under lång tid får inte alltid den ”vanliga” tandvården som de också behöver.

Det är Folktandvården Gävleborg som resonerar om problemet i en händelseanalys som ingår i en lex Maria-anmälan som lämnades till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

”Patienter som behandlas under lång tid och i flera steg… löper risk att bli förbisedda.”

”Patienter som behandlas under lång tid och i flera steg, ofta med flera olika behandlare och kompetenser, löper risk att bli förbisedda i den ordinarie, kontinuerliga revisionstandvården”, konstaterar man i analysen.
Det kan gälla exempelvis patienter som under lång tid genomgår parodontal sanering, protetisk rehabilitering eller ortodontisk behandling med tandställning.
Omfattande karies
I det aktuella fallet handlar det om en patient som har fått ortognatkirurgi i två steg samt ortodontisk bettkorrigering med fastsittande apparatur både i under- och överkäke under lång tid.
Efter flera års behandling blev bettet som det var tänkt, men när tandställningen togs bort visade det sig att patienten hade fått så omfattande karies­skador att flera tänder måste tas bort.
Analysen visar att det finns flera orsaker till vårdskadan.
Flera orsaker
Patienten besöker tandvården ofta och utgår ifrån att eventuell karies ska upptäckas och åtgärdas. Samtidigt har patienten lämnat återbud till allmäntandvården och kontinuiteten i revisionsundersökningarna har brutits.
Det är oklart vilken information patienten har fått från receptionen i samband med återbuden eftersom det inte finns någon dokumentation.
Eftersom journalprogrammet T4 inte visar all information kring patienten för de behandlande tandläkarna, vet de inte om återbuden.
Inga bitewing har tagits vid revisionsundersökning. Panoramaröntgen har däremot tagits på specialisttandvården, men det finns ingen dokumentation kring granskning av hela bilden.
Måste följa behandlingsplanen
I analysen föreslås flera åtgärder. De handlar om att tandvården ska se till att riskpatienter följer sina behandlings­planer, bland annat. I sammanfattningen står det:
”Folktandvården Gävleborg AB före­slås säkra kommunikationen med patienten och kalibrera journaldokumentationen så patient med risk får en obruten behandlingsperiod enligt behandlingsplan.”
Prioriteringsordningen för behandling behöver också uppdateras.
Ett annat förslag är att skaffa en bolagsövergripande databas för att förbättra överskådligheten för planerad behandling.
Röntgenutbildning föreslås också. Målet är att förbättra diagnostiken och optimera röntgenbildtagning.

Upptäck mer