Annons

Annons

Bettskena minskar tinnitus och smärta

Tinnituspatienter med käkmuskelsmärta kan få lindring av båda symtomen med hjälp av en bettskena, visar svensk studie.

Det finns belägg för ett samband mellan temporomandibulära problem, TMD, och tinnitus. En nyligen genomförd systematisk genomgång visade att 52 procent av TMD-patienterna också hade problem med tinnitus. Nu kan svenska forskare visa att tinnituspatienter med samtidig käkmuskelsmärta kan få en signifikant lindring av båda symtomen genom att sova med en bettskena.
Totalt 89 patienter som led av samtidig tinnitus och käksmärta ingick i studien. Patienterna var i snitt 50 år gamla, hade en svårighetsgrad i sin tinnitus som mätte 68 på en 100-gradig VAS-skala, och de hade i snitt haft problem med tinnitus i drygt fem år. Patienterna hade i snitt sju smärtsamma eller ömma käkmuskler.
Ett år efter att behandlingen med bettskena startats graderades tinnitus-problemen i snitt till 37 på den 100-gradiga skalan och antalet smärtsamma eller ömma käkmuskler var nere på 2. Under de påföljande två årens uppföljning var resultatet stabilt.

Upptäck mer