Annons

Annons

Buller mer stressande än farligt

Problemen med buller har fått för lite uppmärksamhet på senare tid, tycker Marie Claesson. -Ljudnivåerna hade högre prioritet i branschen på 1980- och 90-talen då maskinerna gav ifrån sig mer ljud, säger hon. Beskrivningen av tandvårdspersonalens arbetsmiljö på den partsammansatta webbportalen arbetsmiljoupplysningen.se indikerar att hon har en poäng: där radar man upp problemen med vibrationer,...

Problemen med buller har fått för lite uppmärksamhet på senare tid, tycker Marie Claesson.
-Ljudnivåerna hade högre prioritet i branschen på 1980- och 90-talen då maskinerna gav ifrån sig mer ljud, säger hon.
Beskrivningen av tandvårdspersonalens arbetsmiljö på den partsammansatta webbportalen arbetsmiljoupplysningen.se indikerar att hon har en poäng: där radar man upp problemen med vibrationer, arbetsställningar, röntgenstrålning och härdplaster – men inget om buller.
– Med absorberande plattor i taket blir ljudet mindre hårt och ekande, berättar hon.

Hörselskydd och prismaglasögon

Förutom att låta installera sådana plattor i alla tio behandlingsrummen så valde Marie Claesson att låta alla medarbetare utprova personliga hörselskydd.
– Det är hörselskydd med dämpningsfilter som släpper igenom tal men som skyddar mot buller. Mina medarbetare är duktiga på att använda dem, och skulle skydden hamna i tvätten av misstag så har företaget kvar avgjutningen!
Marie Claesson, som också är chef för kliniken i Valdemarsvik, har haft ett brett fokus på arbetsmiljön. Hon är särskilt nöjd med beslutet att låta en optiker besöka klinikerna för att prova ut personliga prismaglasögon till alla tandläkare och hygienister.
– Nu ligger både prismaglasögon och luppar på avtal för hela landstinget!

Skyddsombud

En av poängerna med prismaglasögon är att arbetsställningen blir bättre, nacken behöver inte böjas lika kraftigt eftersom prismaslipningen flyttar synfältet nedåt.
Marie Claessons tänk har också fått spridning utanför länet. Tandläkaren och skyddsombudet Erik Nordin, som jobbade 1,5 år med Marie, har bidragit till att hans nya arbetsgivare i Jönköping börjat fokusera mer på arbetsmiljön.
– Marie fick mig att förstå att det går att satsa på arbetsmiljön, kosta vad det kosta vill! Mina tidigare arbetsgivare hade visserligen inte varit motståndare till att förbättra arbetsmiljön, men det hade aldrig varit någon stor fråga.
Erik Nordin var en av de pådrivande när Region Jönköping i våras beslutade att genomföra en bullermätning i folktandvården.
– Jag har aldrig hört talas om något landsting som beställt något liknande, berättar han. Bullernivåerna har fått alldeles för lite uppmärksamhet i tandvården. Ultraljudsspetsen och turbinen är två redskap som verkligen kan slita på hörseln!

Bullermätning

Regionens HR-chef Bodil Lundby uppskattade initiativet från Erik Nordin och ytterligare några nyanställda tandläkare:
– Det kändes viktigt att få veta vilka ljudnivåer det handlar om.
I bullermätningen mättes ljudnivåerna på tre allmäntandvårdskliniker genom att dels fästa en så kallad ljuddosimeter nära tandläkarens öra, dels placera en ljudmätare 70 centimeter från ljudkällan.
Ljudnivåerna visade sig komma upp i max 80 decibel, vilket enligt arbetsmiljöverkets riktvärden inte är direkt hörselskadligt. Men ”buller på denna nivå kan göra arbetsuppgifterna mer ansträngande och tröttande vilket i sin tur leder till en försämrad arbetsprestationsförmåga”, skriver rapportförfattarna. En av dem är Dirk Jonker, disputerad sjukgymnast och ergonom vid Region Jönköpings arbetsmiljöenhet:
– Det är viktigt att vi nu har svart på vitt att hörselskydd minskar risken för stressrelaterade besvär. Hittills har några av våra 26 allmäntandvårdskliniker erbjudit hörselskydd med medhörning, andra har det inte. Nu räknar vi med att alla ska börja göra det.

Absorberande ljudplattor

HR-chefen Bodil Lundby bekräftar att alla kliniker hädanefter kommer att införskaffa sådana hörselskydd. Bullerstudien rekommenderar därtill att alla ska erbjudas formgjutna hörselskydd, men på den punkten fortsätter diskussionerna.
– De är väldigt dyra, säger Bodil Lundby. Men skulle det visa sig att någon tandläkare har svårt att arbeta med de vanliga skydden är vi självfallet beredda att diskutera saken.
Bullerstudien har också lett till att en av klinikerna, som haft dålig akustik, nu har installerat absorberande ljudplattor.

Inte flera visdomständer på en dag

Dirk Jonker, som sysslat med arbetsmiljöfrågor i landstinget i många år, är fascinerad av tandläkarna:
– De är sällan sjukskrivna och klagar nästan aldrig på arbetsmiljön. Men faktum är att många har problem med till exempel nacke, rygg och axlar.
Därför har han på senare tid ökat sina insatser för att förbättra arbetsmiljön på klinikerna. Han har åkt runt och talat med personalen och fotograferat deras arbetsställningar och föreslagit förändringar.
– En aspekt som alltför sällan lyfts fram är själva arbetsupplägget. Det är fel att låta tandläkare genomföra många fysiskt tunga arbetsuppgifter i rad. Dra inte ut flera visdomständer på en och samma dag!

Upptäck mer