Larm om arbetsmiljön på klinik i Kronoberg

Hög arbetsbelastning, konflikter, arbetsrelaterad stress och sjukdom. Medarbetare på käkkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö har slagit larm om arbetsmiljöproblem.

Nyheter

Nycklar till en bra arbetsmiljö

Arbetsgivarna inom tandvården tycks sköta arbets­miljö­arbetet ganska bra. Men det finns områden där det brister: riskbedömningar och välfungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Nyheter

Inga coronaanmälningar till Arbetsmiljöverket

Hittills i år har 18 anmälningar om allvarliga olyckor och tillbud inom tandvården gjorts till Arbetsmiljöverket, men inga har varit relaterade till covid-19.

Covid-19

Skåne vände trenden

Stigande ohälsotal gjorde att man tog ett helhetsgrepp på arbetsmiljön inom folktandvården i Skåne. Och nu har fler kommit tillbaka i arbete.

Nyheter

Buller mer stressande än farligt

Problemen med buller har fått för lite uppmärksamhet på senare tid, tycker Marie Claesson. -Ljudnivåerna hade högre prioritet i branschen på 1980- och 90-talen då maskinerna gav ifrån sig mer ljud, säger hon. Beskrivningen av tandvårdspersonalens arbetsmiljö på den partsammansatta webbportalen arbetsmiljoupplysningen.se indikerar att hon har en poäng: där radar man upp problemen med vibrationer,...

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons