Annons

Annons

Corona sätter stopp för KI:s alternativa urval

Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020. Istället kommer 66 procent av höstens nya studenter att tas in på betyg och 34 procent via högskoleprovet.

Tidigare har Karolinska institutet antagit ungefär en tredjedel av studenterna med hjälp av en kombination av uppsatser och intervjuer via det stora alternativa urvalet.
Urvalssystemet fick kritik förra året i TV4-programmet Kalla Fakta. Bland annat antyddes att barn till tandläkare och KI-anställda hade lättare än andra att antas via det alternativa urvalet.
Efter kritiken bestämde sig KI att se över urvalsprocessen. De interna riktlinjerna, kommitténs sammansättning och dokumentationen i samband med intervjuerna skulle ses över för att KI inte skulle riskera att hamna i jävssituationer.
Anledningen till att det alternativet har ställts in i år är dock inte kritiken som framfördes i tv-programmet utan smittspridning av covid-19.
Folkhälsomyndigheten avrådde från inrikesresor till och från Stockholmsområdet under våren och tandläkarprogrammets ledning ansåg att det då inte var möjligt att genomföra intervjuerna, som brukar ske på KI.
Läs mer om antalet sökande till tandläkarprogrammet i artikeln ”Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler”.

Upptäck mer