Annons

Annons

De som mäter fickdjup hittar fler parodpatienter

Folktandvården i Sörmland, Örebro och Skåne registrerar ofta fickdjupsstatus på sina patienter. Samtidigt finner de också en hög andel med parodontit. Det visar statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Andelen vuxna patienter som har en registrerad parodontal undersökning har ökat, enligt SKaPa. Men andelen varierar stort mellan olika tandvårdsorganisationer och påverkas kanske av rutiner för registrering.
SKaPa har delat upp patienterna i tre åldersgrupper. Bland patienterna mellan 20 och 49 år fick 40 procent en parodontal undersökning med registrering av fickstatus mellan 2016 och 2018. Andelen var störst i ålderskategorin 50 till 79 år – 55 procent. Bland patienterna 80 år och äldre var andelen 51 procent.
Andelen varierar mycket mellan organisationerna. Den är lägst inom Folktandvården Gotland, där drygt tio procent av patienterna mellan 50 och 79 år har undersökts och registrerats men under tio procent av de yngsta och äldsta vuxna.

Andelen varierar

Många patienter har en registrerad fickstatus inom till exempel folktandvården Sörmland, Örebro och Skåne – där är andelen över 60 procent både bland 50-plussare och 80-plussare.
SKaPa poängterar att statistiken omfattar endast patienter som har fickstatus där minst en registrering har gjorts av behandlaren eller journalsystemet.
Rutinerna för parodontal undersökning kan variera både mellan organisationerna och mellan behandlare. Det är också möjligt att patienter utan fördjupade tandköttsfickor har undersökts, men att resultaten endast finns i daganteckningarna.
För att öka säkerheten i statistiken vill SKaPa att samtliga journalsystem inför en ruta som måste markeras om det inte finns några fördjupade tandköttsfickor.

Var femte patient har parodontit

SKaPas statistik visar också att var femte patienter visar tydliga tecken på parodontit.
I genomsnitt har drygt tio procent avancerad parodontit och elva procent måttlig parodontit, men andelen varierar mycket mellan tandvårdsorganisationerna – mellan fem och 34 procent sammanlagt.
Det finns en samvariation mellan fickdjupsregistrering och hög andel parodontit. Folktandvårdsorganisationerna i Örebro, Sörmland och Skåne mäter fickdjup och finner parodontit.
SKaPa uppmanar organisationerna att fundera på detta när de sätter upp verksamhetens vårdkvalitetsmål.
Janet Suslick

Upptäck mer