Annons

Annons

Debatt: Flera risker med protetiska behandlingar utomlands

"Vi inom professionen har ett ansvar att förtydliga risker för patienter som överväger att få sin implantatbehandling utförd utomlands. Inom specialisttandvården ser vi en ökning av remisser som rör patienter som fått protetisk behandling utomlands", skriver tre specialister i oral protetik i ett debattinlägg.

Illustration: Colourbox/Photoshop

Tandläkartidningen nummer 8 innehöll ett reportage om att många patienter väljer att få tandvård gjord under semesterresan. Fördelarna som nämndes var lägre priser och möjligheter att snabbt få komma till behandling. Riskerna beskrivs främst i form av hygien och smittorisker, antibiotikaresistens samt utträngningseffekter för lokalbefolkningen då tandvårdsturister pressar upp priserna. Vi vill påminna om en annan risk som inte nämns i reportaget men som kort berörs i artikeln från 2019 som det aktuella reportaget hänvisar till.

Vi som arbetar inom specialisttandvården ser en ökning av remisser som rör patienter som fått protetisk behandling utomlands, främst implantatstödd protetik. Remisserna rör slutförande av påbörjad men icke färdigställd behandling, second opinions för patienter som inte är nöjda samt reparationer och omgörningar. Här kan flera problem uppstå.

Det finns idag ett mycket stort antal implantatsystem på marknaden. Vårt första arbete som remissinstans blir att identifiera vilket implantatsystem som använts. Sedan måste vi utreda om vi kan få tag i komponenter för att slutföra och/eller reparera. Detta kan vara ett omfattande, tidskrävande och kostsamt arbete. Oftast blir det patienten som får betala hela kostnaden då det inte finns garantier och patientförsäkringar inte gäller. I ett sådant läge försvinner snabbt den besparing patienten gjorde när hen fick en behandling som initialt verkade billig, och ibland blir slutnotan avsevärt högre än om behandlingen utförts i Sverige.

I ljuset av skärpta regelverk för medicinsktekniska produkter är det även problematiskt att inte alla implantatsystem är CE-märkta. Då tvingas vi använda kopior vilket kan äventyra kvaliteten och förhöja risken för komplikationer.

Komplikationer vid implantatstödd protetik är vanligt även när behandlingen är korrekt utförd. Som patient ska man därför ha möjlighet till regelbunden uppföljning och man får räkna med ett viss underhållsarbete i form av justeringar och reparationer över tid. Detta försvåras betydligt när det inte kan utföras hos den som gjort den ursprungliga behandlingen.

Vi inom specialisttandvården börjar dessutom se att dessa tidskrävande behandlingar påverkar kötiderna. Här ser vi risker i att remissinstanser som inte har sistahandsansvar kan välja att avvisa remisser för att prioritera annan vård vilket innebär att patienter riskerar bli utan hjälp. Vi inom professionen har ett ansvar att förtydliga risker för patienter som överväger att få sin implantatbehandling utförd utomlands.

Martin Janda, privatpraktiserande specialisttandläkare i oral protetik, Lund
Björn Gjelvold, specialisttandläkare i oral protetik, Folktandvården Skåne AB
Christel Larsson, ämnesföreträdare för oral protetik vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

Upptäck mer