Annons

Annons

E-cigaretter kan öka risken för orala infektioner

Amerikanska forskare varnar nu för att användning av e-cigaretter kan öka risken för orala infektioner genom förändringar av bakteriefloran i munnen.

Forskarna har jämfört den orala mikrofloran hos 119 personer som antingen var icke-rökare eller rökare av antingen vanliga cigaretter eller e-cigaretter.
E-cigarettrökarnas mikroflora var signifikant förändrad och deras nivåer av inflammatoriska markörer var också förhöjda jämfört med de andra två grupperna.
Humanceller som utsattes för e-cigarettaerosol in vitro visade också en förhöjd inflammatorisk respons. Studien har begränsningar, men kan för första gången peka på en ökad infektionsrisk med e-cigaretter, menar forskarna.

Upptäck mer