Annons

Annons

Endast få markörer för inflammation kan kopplas till karies

En norsk studie mätte 92 inflammationsmarkörer i saliv hos 176 barn, 7–9 år gamla, varav en dryg femtedel hade karies. I studien var enbart en markör associerad med karies: colony stimulating factor 1 (CSF-1). 

Tidigare liknande studier har hittat associationer mellan karies och cytokiner, men här syntes inget sådant samband.
CSF-1 reglerar makrofager och är en proinflammatorisk faktor. Den är också involverad i osteoklastbildning och benhomeostas och har en viktig roll i tandutveckling. Dock hittade artikelförfattarna endast en tidigare studie som kopplat den till karies, och då hos unga vuxna.  I den studien försvann sambandet när personer med parodontit togs bort från analysen.

Upptäck mer