Annons

Annons

Ett steg närmare nationell riskbedömningsmodell

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Med modellen vill regeringen stärka kontrollen över hur det statliga tandvårdsstödet används.

Foto: Colourbox

Nyligen presenterade Socialstyrelsen regeringsuppdraget om förutsättningarna för en nationell riskbedömningsmodell i tandvården. I rapporten konstaterar myndigheten att förutsättningarna är goda och att många delar av tandvården redan arbetar med riskbedömningsmodeller av olika slag. Man konstaterar också att det ser olika ut mellan olika vårdgivare och i olika geografiska delar av landet.

I det nya regeringsuppdraget ska Socialstyrelsen alltså ta fram förslag på en nationell riskbedömningsmodell för tandvården. Syftet är, enligt regeringen, att prioritera tandvårdens resurser till det patienter med störst behov.

– Med en enhetlig modell för riskbedömning inom tandvården stärker vi kontrollen över hur det statliga tandvårdsstödet används. Ytterst handlar det om att ge rätt vård efter behov och att tandvårdens resurser bättre kommer personer med störst behov till del, säger socialminister Jakob Forssmed, i ett pressmeddelande.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) presenterade i samband med Socialstyrelsens tidigare rapport en preliminär modell för hur riskbedömningen kan se ut. Utgångspunkten i den är fyra risknivåer baserade på historiska patientdata. Både TLV och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska enligt det nya regeringsuppdraget stödja Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram en nationell riskbedömningsmodell.

Socialstyrelsen väntas vara klar med uppdraget i mars 2025, enligt TT.

Upptäck mer