Annons

Annons

Extraktion under narkos förstörde bröllop

En tandvårdsrädd patient behandlades under narkos, men tandläkaren hade inte informerat om att tänder kunde komma att extraheras. Patienten hade i så fall väntat med behandlingen till efter dotterns bröllop. Tandläkaren får kritik för informationsmissen från Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).

Patientens tandvårdsrädsla var så svår att tandläkaren inte kunde genomföra en fullständig undersökning utan narkos. När narkostiden bokades vid folktandvården i Stockholm, betonade patienten att det viktigaste för henne var att framtanden lagades.
Under narkosbehandlingen extraherades tänderna 26 och 36. Efteråt fick patienten besvär, och det gjorde att hon inte kunde vara delaktig vid dotterns bröllop på det sätt hon hade tänkt sig.
Klinikens vanliga rutin är att patienten får en informations- och medgivandeblankett inför narkosbehandlingen och att patienten skriver på blanketten i förväg och en skannad kopia av dokumentet läggs i journalen.

“I det aktuella fallet saknades ett underskrivet medgivande från patienten. Det framgår inte heller av journalen att patienten fick muntlig information eller att hon gav sitt samtycke. “

I den skriftliga informationen står det att tandläkaren gör en fullständig undersökning om det inte har gjorts i förväg och att målet är att patienten ska bli smärt- och infektionsfri.
Det står också att man undviker att göra komplicerade behandlingar som rotfyllningar, implantatoperationer och omfattande protetiska behandlingar under narkos. Det innebär att extraktioner kan ske utan att patienten informeras i förväg.
I det aktuella fallet saknades ett underskrivet medgivande från patienten. Det framgår inte heller av journalen att patienten fick muntlig information eller att hon gav sitt samtycke. Patienten fick ett preliminärt kostnadsförslag, men där står det inte att det kunde bli aktuellt med extraktion.
Tandläkaren får därför kritik för att hon inte följde klinikens riktlinjer och inte informerade patienten om vilka beslut hon kunde behöva fatta när patienten var under narkos.

Upptäck mer