Annons

Annons

Färre kariesfria bland sexåringarna

Andelen kariesfria sexåringar minskar i Sverige. Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i dag publicerat de senaste siffrorna om karies bland barn och ungdomar i Sverige. Myndighetens statistik bekräftar bilden som Tandläkartidningen tidigare slagit larm om.
Socialstyrelsens senaste siffror visar att andelen kariesfria sexåringar var 75 procent år 2015. Det är en minskning med en procentenhet sedan 2014, och med tre procentenheter jämfört med 2010.
Bekräftar bilden från Skapa
Statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) visar också att karies ökar hos yngre skolbarn.
Kariesökningen är tydligast hos barn som är sex, sju och åtta år men samma tendens finns även hos yngre barn, enligt Skapa.
Vet inte varför
Varken Socialstyrelsen eller Skapa kan förklara varför andelen sexåringar som har haft kariesskador som har behövt lagas ökar.
Andelen kariesfria barn varierar mellan landstingen. 2015 var andelen kariesfria sexåringar lägst i Örebro (56 procent) och högst i Jämtland Härjedalen (82 procent).
Till viss del beror skillnaderna på att barn med karies undersöks oftare och blir därmed överrepresenterade vissa år. För enskilda landsting kan det ha stor betydelse för resultaten.
I Örebro ökar till exempel andelen kariesfria barn födda 2009 till 78 procent om man tittar på åren 2014 och 2015 tillsammans, istället för endast på 2015.
Detta förklarar ändå inte hela ökningen av karies bland sexåringar, enligt Socialstyrelsen.
Sverige når inte målet
Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att 80 procent av sexåringarna i Europa ska vara kariesfria är 2020. Sverige når alltså inte målet än.
Läs ”Karies bland barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2015” här.
Text: Janet Suslick

Upptäck mer