Annons

Annons

Färre recept men oroande resistens

Årets lägesrapport om antibiotikaresistens och förskrivning innehåller både positiva och negativa signaler. Till exempel minskade den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård med 1,6 procent under 2016 jämfört med 2015. Stora skillnader inom landet tyder dock på en viss fortsatt överanvändning, framför allt i Stockholm, som toppar listan. Försäljningen av antibiotika förskrivet av tandläkare, som står för...

Årets lägesrapport om antibiotikaresistens och förskrivning innehåller både positiva och negativa signaler. Till exempel minskade den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård med 1,6 procent under 2016 jämfört med 2015. Stora skillnader inom landet tyder dock på en viss fortsatt överanvändning, framför allt i Stockholm, som toppar listan.
Försäljningen av antibiotika förskrivet av tandläkare, som står för 6 procent av den totala antibiotikaförsäljningen på̊ recept, minskade med 3 procent 2016.
Bland barn ökade antibiotikaförsäljningen för första gången på länge, något som kan ha påverkats av att läkemedel blivit gratis till barn under 18 år.
Sverige har fortfarande en gynnsam situation vad gäller antibiotikaresistens jämfört med andra länder. Genomtänkta strategier har gjort att resistensutvecklingen varit måttlig under lång tid. Trots detta är antibiotikaresistensen ett ökande problem i Sverige.
Särskilt oroande är att antibiotikaresistens hos tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae med ESBL-CARBA ökat stadigt i Sverige, om än från låga nivåer. Mellan 2015 och 2016 var ökningen 11 procent  vilket är allvarligt då det finns ytterst få behandlingsalternativ vid infektion med dessa extremt resistenta bakterier.
Rapporten visar samtidigt en en lägre ökningstakt av MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus, under 2016 jämfört med 2015. Då var ökningen större till följd av det stora antalet asylsökande som togs emot.
Antalet fall av Clostridium difficile-infektion, som kan leda till svåra diarréer, fortsatte att minska även i fjol vilket är ett gott betyg till sjukvårdens hygienrutiner.
Hela rapporten finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens hemsida
 

Upptäck mer