Hon letar markörer för parodontit och RA

Hon letar markörer för parodontit och RA

Elin Kindstedt forskar om samband mellan parodontit och ledgångsreumatism. I framtiden hoppas hon att det blir möjligt att förbygga bennedbrytningen vid parodontit, som man kan vid ledgångs­reumatism.

Nyheter

Kopplingen mellan parodontit och reumatoid artrit

En ökad prevalens av parodontit hos RA-patienter har i flera studier påvisats hos RA-patienter. Men resultaten är motstridiga och något orsakssamband har inte kunnat bekräftas. Det krävs ytterligare forskning för att klarlägga mekanismerna som kopplar samman de två sjukdomarna.

Vetenskap

Fler läkemedel misstänks orsaka osteonekros i käken

Allt fler rapporter kommer om läkemedelsrelaterad osteonekros i käken. Nu har brittiska forskare sammanställt rapporterna.

Forskning

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Tre systemiska sjukdomar påverkar den orala bakteriefloran på ett sätt som gör att mottagligheten för parodontala sjukdomar ökar.

Forskning

Inget samband funnet mellan parodontit och reumatism

Inget samband funnet mellan parodontit och reumatism

Svenska forskare kunde inte hitta några samband mellan parodontit och reumatoid artrit, men menar ändå att det är för tidigt att avskriva en eventuell koppling.

Forskning

Hon jagar nya sätt att stoppa parodontit

Hon jagar nya sätt att stoppa parodontit

Tülay Lindberg letar orsaken till parodontit i patienternas gener. Snart hoppas hon även kunna svara på om det finns ett samband mellan parodontit och reumatoid artrit eller inte.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons