Annons

Annons

Förbundet lanserar webbtest inför kunskapsprovet

Nu finns en webbaserad utbildning för den som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES.

Den sista juni lanserades ”Tandläkarnas kunskapsplattform”, eller TAK. Här kan man testa sina kunskaper inom olika områden och se vad man behöver läsa på. För varje testämne finns information i form av till exempel filmer, text, bilder och länkar. Man ska kunna hitta det man behöver samlat på en plats.
Projektet är ett samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Sveriges Tandläkarförbund. SKL står för finansieringen med hjälp av en miljon kronor som de fick år 2018 i så kallade främjandemedel för att förbättra vägen till en svensk legitimation. De vill att pengarna ska få största möjliga nytta, och med en webbaserad utbildning hoppas man nå så många som möjligt.

Cariologi och tandvårdens organisation

En testgrupp med 15 utländska tandläkare i olika åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter och med varierande språkkunskaper, har fått komma med synpunkter och testa utbildningen varefter den har vuxit fram.
– Testgruppen ville prioritera kariologi, parodontologi, pedodonti, radiologi, farmakologi och tandvårdens organisation. Det är de testämnen som finns nu från start. Sedan har vi tänkt att man ska fylla på med information för alla ämnesområden, säger Hans Sandberg, projektledare för satsningen.
När man klarat av alla frågeomgångar inom ett testområde gör man en själv­examination. I webbplattformen syns de olika områdena som rutor, och när examinationen inom ett område har klarats av blir motsvarande ruta grönfärgad.

Ingen garanti för kunskapsprovet

Hans Sandberg tror att man med goda förkunskaper kan behöva lägga mellan två och fem timmars arbete på varje ämne. Han påpekar dock att det är viktigt att ha med sig att utbildningen inte är någon garanti för att man sedan klarar kunskapsprovet.
– Det är ungefär som en körlektion. Det är inte säkert att man klarar uppkörningen. Kunskapsprovet baseras på KI:s utbildning, men deras sätt behöver inte vara det enda rätta. När det till exempel finns kunskapsluckor har de valt en metod, men det finns flera sätt att göra på om det saknas evidens. Det behöver speglas i webbutbildningen.
Webbplatsen har byggts i samarbete med institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.
– Vi har också en tanke att utbildningen, när den är uppbyggd för alla ämnesområden, ska kunna användas för kontinuerlig fortbildning för tandläkare.

Upptäck mer