Annons

Annons

Förhalning kostade legitimationen

Under flera års tid har tandläkaren förhalat och försvårat IVO:s tillsyn. Nu dras hans tandläkarlegitimation in.

Försäkringskassan slog larm till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redan för drygt fyra år sedan. Några av tandläkarens patienter hade hört av sig till Försäkringskassan och beskrivit problemen. Försäkringskassan gjorde efterhandskontroller och bad tandläkaren skicka handlingar. Vissa av handlingarna uteblev eller var inte kompletta. Trots påminnelser skickade tandläkaren inte in handlingarna som begärdes.
Försäkringskassan började därför göra förhandsprövningar på tandläkarens behandlingar. När han inte skickade in handlingarna var hans patienter inte längre berättigade till tandvårdsstöd. Försäkringskassan bedömde att det kunde påverka patientsäkerheten och tog kontakt med IVO.
IVO inledde ett tillsynsärende och hämtade kopior på sammanlagt tio patientjournaler på tandläkarens mottagning. Det var dels journaler som rörde fall som Försäkringskassan hade bett om, dels journaler som tillhörde patienter som hade lämnat klagomål till IVO.

Lämnade inte uppgifter

Några månader senare bad IVO tandläkaren bland annat skicka uppgifter om journal-ID gällande journaler för tre av patienterna. IVO ville ta reda på när journalanteckningarna var införda i journalerna. Tandläkaren lämnade aldrig alla uppgifter, enligt IVO.
Efterforskningar visade att vissa journalanteckningar hade kommit till i efterhand. IVO begärde därför flera uppgifter om journalid. Trots påminnelser på olika sätt kom inte alla begärda uppgifter. Tandläkaren beviljades anstånd en tid, men lämnade inte uppgifterna när tiden gick ut. IVO har också ställt frågor om mannen har arbetat som tandläkare under de senaste åren och i så fall var, men har inte fått svar.
Till slut har IVO yrkat att tandläkarens legitimation ska återkallas. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) går på IVO:s linje.

Ändrade journalanteckningar i efterhand

I sitt beslut skriver HSAN:
”IVO har … trots flera års ansträngningar inte lyckats få del av fullständiga patientjournaler från [tandläkaren]. Det material som kommit in har vidare varit bristfälligt och i vissa delar uppenbart ändrats i efterhand. IVO har inte heller fått efterfrågade uppgifter bland annat om [mannen] nu arbetar som tandläkare och i så fall var.”
Tandläkaren har trots många kontakter med IVO på olika sätt förhalat och försvårat IVO:s tillsyn, anser HSAN. Att det har pågått under flera år visar att det har gjorts på ett systematiskt sätt. Därför anser HSAN att mannen är olämplig att utöva tandläkaryrket. Hans legitimation har dragits in.

Upptäck mer