Annons

Annons

Förlorade legitimation efter utskrivning av narkotika

Tandläkare som skriver ut narkotika till sig själva kan bli av med legitimationen. Det visar två beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

HSAN sätter stopp för en privattand­läkare i Stockholms län som har skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till sig själv. Nu dras hans legitimation in.
Mannen, som är drygt 50 år, har tidi­gare haft prövotid i två omgångar till följd av drogberoende och utskrivning av narkotika.
Det var Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som anmälde tandläkaren till HSAN och föreslog att hans legitimation skulle återkallas.
Den senaste utredningen började med en anmälan från ett apotek efter att tandläkaren hade skrivit ut opioider till sig själv och en närstående. Utskrivningarna gjordes upprepade gånger och mängden trappades upp efterhand tills den överskred den rekommenderade maxdosen.

“Bruk av alkohol, narkotika eller medel med liknande verkan leder till att funktioner som koordination, minne, koncentrationsförmåga och förmåga till problemlösning sviktar.”

IVO ser allvarligt på missbruk hos tandvårdspersonal. ”Yrkesutövningen som tandläkare kräver goda kognitiva färdigheter och hög kompetens. Bruk av alkohol, narkotika eller medel med liknande verkan leder till att funktioner som koordination, minne, koncentrationsförmåga och förmåga till problemlösning sviktar”, skriver IVO i sin anmälan till HSAN.
I det aktuella fallet bedömer både IVO och HSAN att risken är stor att tandläkaren återfaller i missbruk och att han då inte kommer att kunna jobba som tandläkare på ett tillfredsställande sätt.
HSAN påpekar också att tandläkare enbart får förskriva receptbelagda läkemedel som ska appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader samt läkemedel som behövs för att behandla tandsjukdomar eller sjukdomar på angränsande vävnader.
Även i ett annat fall har HSAN återkallat legitimationen för en tandläkare, också han i Stockholms län.
Ett tillsynsärende pågick efter att ett apotek hade slagit larm om att tandläkaren hade rekvirerat två narkotiska preparat till sin praktik i större mängder än tidigare.
I samband med utredningen berättade tandläkaren att han hade använt större delen av läkemedlen för eget bruk. Tandläkaren, som närmade sig pensionsåldern, bestämde sig då för att sluta behandla patienter och bad HSAN att dra in legitimationen. HSAN sade ja till ansökan.

Upptäck mer