Annons

Annons

Förstärkning till arbetet med riskbedömning inom tandvården

SBU och TLV har fått i uppdrag av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet med riskbedömningen är en mer jämlik tandvård.

Foto: Scandinav

I slutet av april gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell modell för att bedöma risk för framtida sjukdom inom tandvården, något som Tandläkartidningen tidigare rapporterat om.

Socialstyrelsen får nu hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som båda fått i uppdrag av regeringen att stödja myndigheten i detta arbete.

Förslaget till en nationell modell för enhetlig och systematisk riskbedömning finns med i betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8), som lämnades till den tidigare regeringen för drygt två år sedan.

I dag saknas en nationell riskbedömningsmodell inom tandvården och syftet med en sådan är enligt regeringen att ”bidra till en mer enhetlig bedömning av tandvårdens patienter för att kunna prioritera tandvårdens resurser till de patienter som har störst behov av tandvård”.

För uppdraget får SBU och TLV använda 500 000 kronor vardera. Hela uppdraget, inklusive SBU:s och TLV:s delar, ska redovisas för Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

Upptäck mer