Annons

Annons

Hjärtproblem kan bero på orala infektioner i barndomen

Begynnande hjärtproblem som subklinisk ateroskleros är vanligare hos medelålders individer som hade orala infektioner som barn. Finska forskare föreslår ett samband efter 27 år lång studie.

Finska forskare har hittat ett samband mellan orala infektioner i barndomen och förekomst av ateroskleros, eller åderförfettning, i vuxen ålder.
Forskarna har följt en grupp på 755 finska barn sedan 1980, då barnen genomförde en första tandläkarundersökning när de var 6, 9 eller 12 år gamla. Barnen har sedan kallats till nya tandläkarundersökningar 1983 och 1986 samt kardiovaskulära uppföljningsundersökningar 2001 och 2007 när barnen hade vuxit upp och var mellan 27 och 39 år.
Vid undersökningarna i början av den 27 år långa studien registrerades antal tänder med pågående och behandlad karies, förekomst av blödande tandkött samt djupet på tandköttsfickorna. Endast 4,5 procent av barnen var helt fria från alla typer av orala infektioner medan sju av tio hade tre eller fyra tecken på orala infektioner.
Forskarna kan dock tydligt visa en knappt fördubblad risk för förfettade blodkärl hos de individer som var drabbade av orala infektioner som barn, en risk som ökade med antalet orala infektioner och som var oberoende av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
Den finska studien kommenteras av en biostatistiker och en kardiolog från USA. De skriver att orsakssambandet mellan orala infektioner och hjärt-kärlsjukdom sannolikt aldrig kommer att kunna slås fast på grund av metodologiska hinder och att det nu är dags att sudda ut gränsen mellan oral och allmän hälsa.
Genom samarbete kan läkare och tandläkare kontrollera de gemensamma riskfaktorerna hos patienterna för att uppnå både en bättre oral hälsa och en bättre kardiovaskulär hälsa, skriver de.

Upptäck mer