Annons

Annons

IVO medger onormalt lång handläggningstid

En anmälan mot en tandläkare har tagit två år att utreda. IVO medger nu att det är för lång tid.

I oktober 2013 anmälde en kvinna i Göteborg en privattandläkare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. När hon inte hade hört något från myndigheten på ett och ett halvt år, anmälde hon IVO till Justitieombudsmannen, JO, som har begärt att IVO ska ge en förklaring.
Enligt IVO är en av anledningarna till förseningen att den ansvariga handläggaren var tjänstledig under längre perioder vid två tillfällen. Enhetschefen ansåg inte att det fanns någon anledning att fördela ärendet till någon annan handläggare eller påbörja ärendet med hjälp av administratörer. Dessutom försenades ärendet när röntgenbilderna som skulle skickas in från olika vårdgivare dröjde, trots påminnelser.
IVO medger att den långa handläggningstiden, som nu är uppe i två år, är oacceptabel.
Myndigheten skriver att man arbetar på olika sätt för att handläggningstiderna ska hålla en godtagbar nivå men trots att den berörda enheten fått utökade resurser under 2014 kunde avdelningen inte komma tillrätta med ärendehanteringen.
En normal handläggningstid för klagomålsärenden är enligt IVO minst 18 veckor.
 

Upptäck mer