Annons

Annons

Karies fortsätter att öka hos sexåringar

Munhälsan hos Sveriges förskolebarn har blivit sämre. Fler sexåringar har karies och andelen med många kariesskadade tänder har ökat kraftigt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nästan var fjärde sexåring hade karies år 2019. Fler pojkar än flickor är drabbade. Fram till år 2013 fanns en positiv utveckling där färre barn hade karies från år till år, men sedan dess har trenden gått åt andra hållet. Mellan år 2013 och år 2019 ökade andelen från 21 procent till 23 procent. Även antalet kariesskadade tänder i genomsnitt har ökat.
Gruppen med sämst tandhälsa, mätt i antal kariesskadade tänder, har ökat. Andelen sexåringar med fler än tio kariesskadade tänder ökade med 50 procent mellan år 2013 och 2019. Från 0,8 procent till 1,2 procent.
I analysen har Socialstyrelsen tittat på hur olika faktorer påverkar tandhälsan. De har sett att risken för karies är:

  • 2,6 gånger högre för barn till utlandsfödda föräldrar,
  • 1,6 gånger högre för barn i familjer med låg inkomst,
  • och 1,4 gånger högre för barn till föräldrar med kort utbildning.

Vissa grupper är alltså värre drabbade än andra, och skillnaderna har ökat över tid.
– Vi ser ett behov av att tandvården utvecklar sitt arbete med att bedöma risken för karies redan i förväg. Vi ser också att det är viktigt att stötta familjer och stimulera goda vanor i hemmet, säger Kristin Larsson, projektledare och utredare på Socialstyrelsen.
Myndigheten pekar i sin rapport också på att tandvården behöver bli bättre på att nå ut till utlandsfödda, och att samverka med till exempel barnhälsovården.
I rapporten konstateras att ökningen av karies avstannade under år 2020 och 2021, men att detta måste tolkas med försiktighet eftersom pandemin har gjort att färre har besökt tandvården.

Upptäck mer